Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje

Vytisknout

Setkání se zúčastnili Ing. Pavel Balík, radní za kulturu Jihomoravského kraje, Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Mgr. Ladislava Zemánková z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a ředitel MZK Mgr. Tomáš Gec.
Mgr. Monika Kratochvílová z oddělení knihovnictví MZK představila prezentace celkem 12 nominovaných knihoven. Za okres Znojmo získala ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života Místní knihovna Vedrovice, kterou vede knihovnice Bc. Hana Ivanovičová.
Gratulujeme!
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/dokumenty/slavnostni-setkani-knihoven-obci-jihomoravskeho-kraje-4-dubna-2011

knihovnice Místní knihovny Vedrovice Bc. Hana Ivanovičová