Výsledky dotačního řízení VISK 3 pro rok 2011

Vytisknout

V příloze najdete výsledky, více informací na stránce:
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/oblast_knih/visk---vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2011-87347/
nebo na:
http://visk.nkp.cz/VISK3.htm