Webové stránky pro knihovny

Vytisknout
Vážené kolegyně a kolegové,
šablony webových stránek pro knihovny v systému Webnode jsou zprovozněny.
Projekt vznikl za spolupráce Oddělení knihovnictví Moravské zemské knihovny v Brně a Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU v Brně a byl také podpořen grantem z programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR
Více informací najdete na metodickém portálu www.webovky.knihovna.cz