CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Vyhlášení dalšího ročníku projektu S knížkou do života

Bookstart


SKIP ČR vyhlašuje další ročník projektu S knížkou do života http://www.sknizkoudozivota.cz/, do kterého se v ročníku 2017/2018 zapojilo
120 knihoven.

Vzhledem k tomu, že v ročníku 2018/2019 nebude poskytování dárkových setů vázáno na sponzorskou podporu, může si potřebný počet dárkových setů pro rodiče a jejich právě narozené děti objednat každá knihovna nebo její zřizovatel a to za cenu 80 Kč /set včetně DPH (při předpokládaném objemu 20 tis. objednaných setů). Cena zahrnuje: dárkový set složený ze skládačky pro dítě, metodického textu pro rodiče, tištěného seznamu doporučené četby pro společné čtení, pevné obálky a audioknihy (tuto sponzorsky dodává Audiotéka), včetně balného a nákladů na dopravu.

Zájemci najdou registrační formulář na webu projektu http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/ .

Vyplněním formuláře a jeho odesláním souhlasí knihovna s podmínkami projektu, které najde na http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny__trashed/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/minky-ucasti/.

Po odeslání objednávkového formuláře bude objednávka potvrzena na uvedené kontaktní maily. Objednateli (knihovně / zřizovateli) bude vzápětí odeslána zálohová faktura s 30 denní splatností (toto opatření je nutné z důvodu nedostatku finanční hotovosti potřebné na zaplacení tisků a expedice).

Objednání je možné do 30. července 2018. Poté budou objednávky sečteny, proveden výběr tiskárny způsobem veřejné zakázky, sety budou vytištěny, zkompletovány a do konce roku 2018 doručeny do knihoven. Knihovny by měly sety předat rodičům a jejich dětem v průběhu roku 2019 při různých příležitostech, jako je vítání občánků, slavnostní předávání v knihovně.

Zároveň by měly během roku připravit setkání a programy pro tuto skupinu uživatelů v souladu s podmínkami programu S knížkou do života.

Těšíme se, že v řadě knihoven aktivity spojené s projektem rozšířily nabídku služeb. Naším přáním a ambicí je dalším vzděláváním, vyhledáváním příkladů dobré praxe a jejich zveřejňováním na webu projektu S knížkou do života nebo facebooku projektu, pomoci knihovnám přivést další generaci dětí ke čtení a to prostřednictvím společného čtení rodičů a jejich dětí a řízených aktivit pro rodiče a děti přímo v knihovnách.

Zápis z porady neprofesionálních knihoven 21. 5. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zapis_neprofi_05_18.pdf)Zápis[ ]215 kB

Pozvánka na poradu knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 21. 5. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_05_2018.pdf)Pozvánka[ ]192 kB

Zápis z porady profesionálních knihoven 16. 4. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_profi_04_2018.pdf)Zápis[ ]226 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 16. 4. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_04_2018.pdf)Pozvánka[ ]191 kB

Zápis z porady neprofesionálních knihoven 8. 1. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zapis_neprofi_1_18.pdf)Zápis[ ]217 kB

Dotační titul Obecní knihovny pro rok 2018

Rada Jihomoravského kraje schválila v rámci dotačních programů vyhlášení dotačního titulu OBECNÍ KNIHOVNY na podporu rozvoje a modernizace knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který vyčlenila pro rok 2018 částku 4,000.000 Kč.

Celková výše finančních nákladů na jeden projekt může být v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč s tím, že maximální podíl kraje je 50 % uznatelných výdajů, tzn. v případě nákladů na projekt ve výši 100 000,- Kč bude poskytnutá podpora ve výši 50 000,- Kč.

Mezi uznatelné výdaje je možné zařadit:
- počítačové vybavení,
- čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje,
- softwarové vybavení,
- mobiliář, regály,
- drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

V rámci jednoho projektu je možné žádat o kombinaci všech výše uvedených uznatelných výdajů.
V případě žádosti o dotační titul 5 - Obecní knihovny mají obce výjimku a mohou podat žádost i v jiném dotačním titulu.

Žádosti o dotace budou u dotačního titulu 5 hodnoceny dle kritérií:
a) velikost žadatele (počet obyvatel),
b) účast žadatele v krajském kole soutěže „Vesnice roku“ v letech 2011-2017,
c) akce bude realizována v hospodářsky problémovém regionu (Státem podporované regiony vymezené ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, schválené usnesením vlády č. 344 ze dne 15. května 2013 – jedná se o obce na území ORP Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Mikulov, Moravský Krumlov a Znojmo) – při rovnosti bodů budou obce z uvedených ORP upřednostněny,
d) spolupráce s JMK – upřednostněny budou obce podílející platbami do systému IDS.

Formuláře pro podávání žádostí budou vystaveny v průběhu příštího týdne na stránkách Jihomoravského kraje:

Podávání žádostí bude možné v termínu
od 14.02.2018 do 28.02.2018 do 16:00 hodin.

O žádostech rozhodne kraj ve lhůtě do 30.06.2018.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na regionální oddělení svých pověřených knihoven nebo přímo na Moravskou zemskou knihovnu, oddělení vzdělávání a krajské metodiky.
Veškeré konzultace jsou nabízeny zdarma.


Porada knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 8. 1. 2018 - FOTO