CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

DOTAZNÍK - SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL - prosba o spolupráci


Kolegyně a kolegové,

obracíme se s prosbou na KNIHOVNY A JEJICH VEDENÍ O ÚČAST V CELOSTÁTNÍM PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ.

Průzkum si klade za cíl PODROBNĚ ZMAPOVAT SOUČASNÝ STAV SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL v oblasti vzdělávání, identifikovat základní problémy a hledat cesty ke zlepšení a změnám. Dlouhodobým cílem rozvoje knihoven je jejich intenzivnější zapojení do procesu vzdělávání a učení. Knihovny jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému, proto jsou školy jejich přirozenými partnery, ale podrobné informace o tomto partnerství chybí.

DOTAZNÍK JE URČEN VŠEM TYPŮM KNIHOVEN. Na základě společného jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se předpokládá, že obdobný průzkum bude proveden i ve školách.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU NEJPOZDĚJI DO 7. ČERVNA 2019:

Dotazy v souvislosti s průzkumem posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Díky za spolupráci

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


[Skip] Národní dotační zdroje


Svaz měst a  obcí a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly publikaci Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce"

Publikace formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá  na otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Ke stažení na: https://www.mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.czhttp://knihovnam.nkp.cz/http://www.skipcr.cz/

Vyhlášení 2. kola dotačního programu VISK 3 a VISK 1


Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve 2. kole výběrového dotačního řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven


Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana https://www.mkcr.cz/


VISK též na:

http://visk.nkp.cz/


Bližší informace:                                                                        

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627


!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!


Malý tvořivec - jaro 2019


Klub tvořivých knihovníků vydal první letošní jarní číslo elektronického časopisu Malý tvořivec. Časopis je společným dárkem dětem, které chodí do knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován různým ročním obdobím.

Jednotlivá čísla jsou ke stažení ve formátu pdf z webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP. Naleznete je na adrese:

Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisknout a kopírovat pro účely různých akcí pořádaných v knihovnách i pro jednotlivé malé čtenáře. Pro potřeby knihovny doporučujeme použít běžnou plastovou nasazovací hřbetní lištu, aby listy držely u sebe a daly se v případě potřeby rychle rozpojit.

Malé regionální projekty SKIP Velká Morava

Již 6. rokem vyhlašuje SKIP Velká Morava podporu malým regionálním projektům s cílem podpořit zejména v menších knihovnách komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství.

Podpořeny budou projekty komunitního charakteru v souladu s jedním z cílů Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020, budovat knihovny jako "otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra".

Žadateli mohou být:

- zřizovatelé knihoven evidovaných v databázi Ministerstva kultury ČR

- institucionální členové SKIP Velká Morava

- knihovny s úvazkem do 1,0

Formulář pro žadatele včetně dalších informací najdou zájemci na webové stránce SKIP Velká Morava:

https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html

Termín pro podávání žádostí je do 30. dubna 2019.

Zahájení 3. ročníku projektu S knížkou do života - Bookstart 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 15. 4. 2019 bude možné se již zaregistrovat a objednat si knižní sety Bookstart pro rok 2020.

A to na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/

Registrace bude otevřena do 14.6.2019. Na základě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může být obnovena ještě na podzim 2019.

Podmínky zapojení do projektu zůstávají stejné jako v roce 2019. Viz: http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/

Cena setu je i pro rok 2020 - 80 Kč, balení po 10 ks.

Set na rok 2020 bude opět obsahovat:
  • leporelo (vyšší gramáž),
  • kalendář pro rodiče - upravená verze,
  • seznam knížek pro společné čtení,
  • kartičku audiotéky,
  • obal.
Do vyčerpání zásob je stále ještě možné si také souběžně doobjednat dárkové sety na rok 2019.

Dotazy k objednávkám, fakturaci a registraci je možné řešit na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakty pro připomínky a dotazy k projektu, k webovým stránkám, facebooku či zpravodaji Bookstartu jsou na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt/

V krajích by postupně měly proběhnout krajské informační semináře k projektu a také workshopy zdarma pro zapojené knihovny: Jak na lekci s malými dětmi a rodiči.
 
 

Bookstart 2019 - možnost doobjednávek a nových registrací


Registrační a doobjednávkový formulář Bookstart 2019 opět otevřen!

Oznamujeme knihovnám, které již jsou zapojené v projektu nebo se právě zapojit chtějí, že je ještě k dispozici omezený počet setů Bookstart na rok 2019, které je možné na adrese http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/ do vyčerpání kapacity objednat. Cena 80 Kč /set včetně DPH.

Cena zahrnuje: dárkový set složený ze skládačky pro dítě, metodického textu pro rodiče, tištěného seznamu doporučené četby pro společné čtení, pevné obálky a audioknihy (tuto sponzorsky dodává Audiotéka), včetně balného a nákladů na dopravu.

V  projektu S knížkou do života  http://www.sknizkoudozivota.cz/ je aktuálně zapojeno 140 knihoven. Každá zapojená knihovna obdrží tištěnou metodickou příručku Jak na projekt S knížkou do života.

Zájemci najdou registrační formulář na webu projektu http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/ .

Vyplněním formuláře a jeho odesláním souhlasí knihovna s podmínkami projektu, které najde na http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny__trashed/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/.

Po odeslání objednávkového formuláře bude objednávka potvrzena na uvedené kontaktní maily. Objednateli (knihovně / zřizovateli) bude vzápětí odeslána faktura s 30 denní splatností a zásilka setů. Dotazy a připomínky adresujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Další kontakty projektu viz http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt/ .

Knihovny by měly sety předat rodičům a jejich dětem v průběhu roku 2019 při různých příležitostech, jako je vítání občánků, slavnostní předávání v knihovně. Zároveň by měly během roku připravit setkání a programy pro tuto skupinu uživatelů v souladu s podmínkami programu S knížkou do života.

Za tým projektu Bookstart se srdečným pozdravem

Mgr. Barbora Čižinská
Bc. Kateřina Hubertová
Knihovna města Hradce Králové
Wonkova 1262/1a
500 02  Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlášení o veřejném čtení v knihovně

Změny v hlášení o veřejném čtení

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/verCteni06.htm
Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Změna spočívá v tom, že se mění způsob úhrady za licenci, která až doposud byla hrazena jednou paušální částkou za rok. Nově byla nastavena platba za každé čtené dílo ve vztahu k celkové délce veřejného čtení. Úhradu plateb bude stejně jako doposud hradit Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne.

Současně ale upozorňujeme na několik drobných změn formuláře hlášení o veřejném čtení:

  1. Pokud jste v rámci jednoho dne měli více akcí s veřejným čtením (např. dopoledne a odpoledne), ve formuláři pro jejich odlišení uvedete jejich pořadí, například 1 nebo 2
  1. Ve formuláři vždy u každého čteného díla uvedete celkovou délku akce s veřejným čtením v minutách, např. četly se 2 knihy, každá po 20 minutách, tj. celková délka čtení byla 40 minut. U každého díla uvedete celkový čas, tzn. že zatrhnete interval 31-60 min.
  1. Pro identifikaci knihovny slouží evidenční číslo knihovny z registru Ministerstva kultury: toto číslo se zapisuje vždy jako prosté číslo bez lomítka a roku vydání registrace.
  1. Ve formuláři byla pro nadbytečnost zrušena položka IČO.
Formulář: https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni

Ještě připomínáme, že hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění. Hlášení není potřeba vyplňovat, pokud je akce pojata jako součást vyučování ve škole. Pokud byste měli nějaké nejasnosti, kontaktuje Ing. Danu Smetanovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Díky za pochopení a spolupráci

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart) - Metodická příručka

Národní knihovna vydala

metodickou příručku JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART). Autorky: Zlata Houšková, Veronika Laufková

Příručka byla zpracována ve spolupráci se SKIP, její vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronická verze je k dispozici na:

https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/