Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení nové krajské soutěže pro veřejné knihovny s názvem KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Soutěž vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně s cílem iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší knihovny k proměně v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů založených na solidaritě, úctě a vzájemném respektu.

Informace k soutěži včetně propozic a formuláře k nominaci knihovny jsou dostupné na webové stránce:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2018

Ocenění bude předáno při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje, které se bude konat v Moravské zemské knihovně v Brně dne 20. listopadu 2018.

Z hodnotících kritérií:

- počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí

- počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí

- zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny

- mezigenerační aktivity

- spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, zájmové spolky apod.)

- vzhled a vybavení knihovny

- zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce


K pojmu KOMUNITNÍ KNIHOVNA

Komunitní knihovna je veřejná knihovna, která se nezaměřuje pouze na svoje registrované čtenáře, ale na všechny skupiny lidí v místě.

Spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany. Podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy na daném území. Iniciuje a podporuje zájem obyvatel o místo, kde žijí.

Vítězné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary, součástí ocenění bude jejich medializace.

Vyhlášení dalšího ročníku projektu S knížkou do života

Bookstart


SKIP ČR vyhlašuje další ročník projektu S knížkou do života http://www.sknizkoudozivota.cz/, do kterého se v ročníku 2017/2018 zapojilo
120 knihoven.

Vzhledem k tomu, že v ročníku 2018/2019 nebude poskytování dárkových setů vázáno na sponzorskou podporu, může si potřebný počet dárkových setů pro rodiče a jejich právě narozené děti objednat každá knihovna nebo její zřizovatel a to za cenu 80 Kč /set včetně DPH (při předpokládaném objemu 20 tis. objednaných setů). Cena zahrnuje: dárkový set složený ze skládačky pro dítě, metodického textu pro rodiče, tištěného seznamu doporučené četby pro společné čtení, pevné obálky a audioknihy (tuto sponzorsky dodává Audiotéka), včetně balného a nákladů na dopravu.

Zájemci najdou registrační formulář na webu projektu http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/ .

Vyplněním formuláře a jeho odesláním souhlasí knihovna s podmínkami projektu, které najde na http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny__trashed/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/minky-ucasti/.

Po odeslání objednávkového formuláře bude objednávka potvrzena na uvedené kontaktní maily. Objednateli (knihovně / zřizovateli) bude vzápětí odeslána zálohová faktura s 30 denní splatností (toto opatření je nutné z důvodu nedostatku finanční hotovosti potřebné na zaplacení tisků a expedice).

Objednání je možné do 30. července 2018. Poté budou objednávky sečteny, proveden výběr tiskárny způsobem veřejné zakázky, sety budou vytištěny, zkompletovány a do konce roku 2018 doručeny do knihoven. Knihovny by měly sety předat rodičům a jejich dětem v průběhu roku 2019 při různých příležitostech, jako je vítání občánků, slavnostní předávání v knihovně.

Zároveň by měly během roku připravit setkání a programy pro tuto skupinu uživatelů v souladu s podmínkami programu S knížkou do života.

Těšíme se, že v řadě knihoven aktivity spojené s projektem rozšířily nabídku služeb. Naším přáním a ambicí je dalším vzděláváním, vyhledáváním příkladů dobré praxe a jejich zveřejňováním na webu projektu S knížkou do života nebo facebooku projektu, pomoci knihovnám přivést další generaci dětí ke čtení a to prostřednictvím společného čtení rodičů a jejich dětí a řízených aktivit pro rodiče a děti přímo v knihovnách.

Zápis z porady neprofesionálních knihoven 21. 5. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zapis_neprofi_05_18.pdf)Zápis[ ]215 kB

Pozvánka na poradu knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 21. 5. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_05_2018.pdf)Pozvánka[ ]192 kB

Zápis z porady profesionálních knihoven 16. 4. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_profi_04_2018.pdf)Zápis[ ]226 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 16. 4. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_04_2018.pdf)Pozvánka[ ]191 kB

Zápis z porady neprofesionálních knihoven 8. 1. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zapis_neprofi_1_18.pdf)Zápis[ ]217 kB