Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Čteme spolu

Milé kolegyně a kolegové,

se začátkem školního roku bychom Vás chtěli upozornit na web Čteme spolu.
Projekt NPMK resp. Pedagogické knihovny je věnovaný především dětem se speciálními potřebami, jejich pedagogům i rodičům, ale nejen jim.
Na stránkách Čteme spolu najdou inspiraci jak učitelé základních škol, tak knihovníci.
Podívejte se na webové stránky projektu a zapojte se, případně upozorněte na web své čtenáře - učitele.
http://cteme.npmk.cz/cteme

Informace k rozvozu VF

Další soubory z výměnného fondu budou rozváženy až koncem září. Omlouváme se za delší čekací dobu, nemáme bohužel v současné době možnost zapůjčení ani jednoho ze služebních automobilů.  
Vaše požadavky přijímáme stále, o jejich dovozu budete informováni, s předstihem, jakmile to bude možné. Soubory si také můžete odvézt, po předchozí domluvě, sami.
Děkujeme za pochopení.

Knižní dary

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.