Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Pozvánka na poradu knihovníků neprofesionálních knihoven 19. 5. 2016

 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi05_2016.doc)Pozvánka[ ]69 kB

Pozvánka na poradu knihovníků profesionálních knihoven 18. 5. 2016

 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi05_2016.doc)Pozvánka[ ]68 kB

Pozvánka na poradu knihovníků profesionálních knihoven

 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (profi_listopad.doc)Pozvánka[ ]67 kB

Pozvánka na pracovní seminář zřizovatelů a zástupců dobrovolných knihoven 2015

 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (dobrovolni11_15.doc)Pozvánka[ ]69 kB

Dotační řízení pro rok 2016

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016
na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora
na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR, VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje, Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, Linie B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/Oblast_knih/default.htm

VISK též na: http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2015!!!