Zobrazení: 1661
Test všeobecného přehledu

Jak se budí školáci aneb škola volá…


Spoj příslušná podstatná a přídavná jména nebo zájmena.Školní taška


VELKÁ                            PŘÍKOP

MODERNÍ                      SOUSTAVA

KARLŮV                         PYRAMIDA

MORSEOVA                  GYMNASTIKA

PERIODICKÁ                 ŠTÍT

CHEOPSOVA                 PROUD

LOMNICKÝ                     OBVOD

GOLFSKÝ                       ARCHA

NOEMOVA                      MOST 
  
INDICKÝ                          BRITÁNIE

ELEKTRICKÝ                  ABECEDA

TAXISŮV                         OCEÁN