Osvobození8.5. Den osvobození od fašismu, konec 2. světové války

Druhá světová válka byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva. Miliony lidí padly při bojích o vlastní existenci. Nesmíme nikdy dopustit, aby se tak hrozný a krvavý konflikt opakoval. Proto je důležité, aby lidé znali historii druhé světové války, protože jedině díky znalostem a analýze minulosti a zkušenostem s utrpením, které konflikt jako druhá světová válka přinesl, budeme moci zabránit dalším světovým konfliktům.

 

9.5. Den Evropy 1950 představil Robert Schuman svůj návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů.
Tento návrh, známý pod názvem "Schumanova deklarace", se považuje za počátek budování toho, čemu se dnes říká Evropská unie.
Tento den, 9. květen (Den Evropy), se stal jedním z evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem), tvoří identifikační znaky politického subjektu – Evropské unie. Den Evropy představuje příležitost pro aktivity a oslavy, které Evropu přibližují k jejím občanům a sbližují národy Unie.

Den Evropy

29. 4.  Mezinárodní den tance

Vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem v roce 1982, slaví se v den výročí narození francouzského choreografa Jeanna Georgese Navarra.

Mezinárodní den tance

21.2. Mezinárodní den učitelů a Zlatý Ámos

J. A. Komenský

Věnováno památce učitele, který předával poznání v souvislostech.

Od roku 1994 je z rozhodnutí UNESCO 5. října Mezinárodní den učitelů. Ten náš, český Den učitelů (28. března) má tradici mnohem delší. Oba tyto pedagogické svátky spojuje již několik let anketa Zlatý Ámos. Nový ročník začíná na Mezinárodní den učitelů a korunovace Zlatého Ámose připadá na výročí narození J. A. Komenského, tedy 28. března. Už počtrnácté dostali žáci základních a středních škol možnost navrhnout své oblíbené pedagogy na titul Zlatý Ámos.

Zlatý Ámos 

ÚNOR Sova

21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka

Čeština je západoslovanský jazyk nejvíce příbuzný se slovenštinou, poté polštinou a lužickou srbštinou. Patří tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských.

Česky mluví zhruba 12 mil. lidi, z toho přes 10 mil. v Česku. V důsledku několika vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 letech hovoří česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků, zejména na Slovensku, v USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Austrálii, na Ukrajině a v řadě dalších zemí. Čeština používá přibližně 250 000–300 000 slov, ale přesný počet slov je velmi těžké určit, jelikož se čeština neustále vyvíjí.

19. listopad
Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Vyhlášen Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv, v ČR se připomíná od roku 2001.

Týrání a zneužívání dětí je celosvětový problém. Upozorňuje na něj 150 nevládních organizací z 60 zemí světa, které vyhlásily 19. listopad za Mezinárodní den prevence týrání a zneužívání dětí. Cílem tohoto světového Dne je na problematiku upozornit a zároveň se pokusit nalézt možná řešení k zamezení jakémukoli ubližování dětem.

Image

ImageMEZINÁRODNÍ DEN NESLYŠÍCÍCH
slaví se od roku 1958 podle usnesení Mezinárodní federace neslyšících

Jazykem neslyšících je znakový jazyk, který má trochu jiná pravidla. Není to jenom řeč rukou, jak si mnozí myslí, ale "řeč celého těla". Ruce jsou samozřejmě nejdůležitější, ale pomáháme si výrazem obličeje, postavením těla, pohybem..

 

Ahoj

Natažený ukazováček a prostředníček se zvedne od hlavy stranou vzhůru
Natažený ukazováček a prostředníček se zvedne od hlavy stranou vzhůru

UFO -  z anglického Unidentified Flying Object (česky neindetifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož původ není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování „létajících talířů“.

UFO

Patrně nejdiskutovanější případ je z 2. července 1947 z města Roswellu v Novém Mexiku v USA. Na obloze byl tehdy pozorován předmět ve tvaru disku a místní farmář prý poté našel na svém pozemku vzdáleném asi 110 km od Roswellu vrak létajícího talíře. Oznámil svůj nález policii, která společně s armádou místo obklíčila, vrak odvezla na neznámé místo a snažila se celou věc utajit před sdělovacími prostředky. Ještě dlouhá léta poté s v novinách objevovaly články, které přinášely výpovědi „svědků“ kteří se údajně podíleli na výzkumu vraku i mrtvé posádky létajícího talíře prováděném na letecké základně Wrigt Field v Daytonu.. Událost se stala námětem několika knih i filmové předlohy, avšak americká armáda dodnes celou záležitost kategoricky popírá a prohlašuji ji za výmysl senzacechtivých novinářů

UFO

3. květen

ImageDEN SLUNCEImage

 

15. květen

ImageMezinárodní den rodinyImage

2. duben

Mezinárodní den dětské knihy 

Vyhlásilo Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu na den narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
- Slaví se už od roku 1967   Kniha


4.dubna před 95 lety se narodil Václav Cafourek = Václav Čtvrtek.
  "KDYŽ MÁ ČLOVĚKU BÝT DOBŘE NA SVĚTĚ
   A KDYŽ MÁ NĚCO UDĚLAT PRO LIDI,
   TAK TO MUSÍ DĚLAT OPTIMISTICKY."
                                                Václav Čtvrtek

Březen

Mezinárodní den zdravého spánku

21. březen není jen jakýsi mezník mezi jarem  a zimou, ale také mezinárodním dnem zdravého spánku!
Spánek je totiž podle odborníků důležitější než jídlo! Je dokázáno, že nedostatek spánku člověka zabije dřív než hladovění. Přespat se zdravý člověk prý nemůže. A mnohem důležitější je kvalita než kvantita spánku. Budeme-li spát krátce, hluboce a mít sny, budeme na tom lépe než devítihodinoví spáči. Americké studie tvrdí, že nejvyššího věku se dožívají lidé, kteří spí v noci kolem sedmi hodin, ne víc. Krátký odpolední spánek /po obědě/ může podpořit schopnost učit se a zapamatovat si, zlepšuje bystrost, produktivitu a kreativitu. A nejlepší myšlenky prý lidi napadají před usnutím. Některé firmy v Americe, Japonsku a Německu toho už využívají a zaměstnanci si tam mohou legálně "schrupnout" a "dobít baterie".
Podle Guinnessovy knihy rekordů vydržela nejdéle nespát v roce 1977 Angličanka Maureen Westonová - 449 hodin, tedy 18 dní a 17 hodin.

ImageImage

Image