Chcete i vy, zde mít své dílo?

Napište, nakreslete a doneste nebo pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dobré nápady a ostrou tužku,
Přeje knihovnice z vršku.

Přesně 17. prosince roku 2004 bylo otevřeno nové dětské oddělení. Čtenáři a příznivci dětské knihovny získali velké prostory a moderní vybavení. Ano – všechno tu bylo nové, kromě několika tisícovek knih a paní knihovnice. Za ty tři roky navštívilo knihovnu kolem 32. 366 čtenářů a bylo pro ně uskutečněno 528 besed, soutěží a větších akcí. Čtenáři se zde mohli potkat s knihomolskou, ježibabou, čarodějkou, polednicí, psem knihovníkem, skřítkem Pitrýskem… a prožít zde nezapomenutelné chvíle, přečíst řadu knih, navázat nová přátelství.

A co je čeká v budoucnu? Snad ještě několik desítek měsíců a v knihovně se starým nábytkem, počítači a knihami se objeví mladá, usměvavá, krásná, svěží, ochotná, milá a paní knihovnice, která naplní konečně heslo staré knihovnice  „S úsměvem jde všechno líp“.
Autorské čtení
M ě s t s k á k n i h o v n a Z n o j m o
dětské oddělení

vyhlašuje

3.ročník literární soutěže

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 29. února 2008. Slavnostní vyhodnocení proběhne v měsíci březnu.

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže a budou uveřejněny na webových stránkách knihovny.

2. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských  škol proběhl 22. března 2007. Soutěž byla obeslána 72  příspěvky.
Soutěžní práce byly rozděleny na poezii a prózu a dále podle věku autora.
A které školy se zúčastnily 2. ročníku autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol:
ZŠ Pražská, pracoviště Slovenská
ZŠ Prokopa Diviše Přimětice
ZŠ JUDr.Josefa Mareše  
ZŠ Mládeže
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Dvořákova
Střední odborné učiliště a střední odborná škola Přímětická

Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol proběhne 22. března 2007 v 8.30 hodin v konferenčním sále Měk Znojmo. Zástupci škol budou osloveni.

Slovní hodnocení:
Super.  /Alžběta Zdrařilová/
To co prožíváme v knihovně, to se nedá srovnat s knihovnou, kam jsem docházela. V knihovně se nenudím, je tu sranda a hodně super knih. /Eva kostrejová/
Jsem s knihovnou velmi spokojená. /Hana Radauscherová/
Do knihovny se vždy těším. /Tereza Meiringerová/
V knihovně jsem v pohodě. O les se mezi tím stará Cipísek. / Tom Meiringer /
Knihovna je zábavná a je v ní prima. /Klára Rašková/ 

Ve výloze knihkupectví jsem uviděl krásnou knihu. Vešel jsem dovnitř, abych si ji prohlédl. Opatrně jsem v ní listoval. Chtěl bych si ji koupit a doma v klidu přečíst. Ale bohužel toto přání je pro mě nesplnitelné. Cena knihy přesahuje moje finanční možnosti. Půl roku bych musel na ni šetřit. Chvíli jsem se s knihou ještě laskal a potom ji opatrně vrátil na pult.
Druhý den ve škole jsem se svěřil Víťovi. „Žádný problém,“ odvětil Víťa. „Po škole zajdeme do knihovny a tam si ji vypůjčíš“. Vyučování se šíleně vleklo. Ještě štěstí, že nám odpadla poslední hodina. Rychle jsem se naobědval a před jednou hodinou jsem už přešlapoval před knihovnou. Ale jaké bylo moje zklamání, když jsem vyslovil své přání. „Jo, hochu nejsou prachy. Dostávám jen 20 000 korun na rok a tak si spočítej - kolik knih lze za to koupit. Kolem 200. Je to žalostně málo pro 1100 čtenářů. Mohu ti nabídnout jinou knížku. „Třeba“ … pokračovala v monologu paní knihovnice. Ale dál jsem už neposlouchal, naštvaně jsem opustil knihovnu, už tam víckrát nepůjdu.

Modré jezírko
Kocourek Mžourek a houser Sykavec se vydali do světa a potkali se se srnkou Čiperkou, veverkou Renkou, ježkem a čmelákem. Usadili se u Modrého jezírka. Aby tu mohli v klidu žít, museli vyhnat kunu, která je chtěla sežrat.

Katka
Knížka má 32 pohádek. Tuhle knížku jsem našla po mamince u babičky. Nejvíc se mi líbila: Tulák a Ťapka.

Kocour v botách
Je to o tom, že třetímu synovi dal kocoura a ten kocour uměl mluvit. Kocour řekl: „Kup mi boty a budeš bohatý a šťastný.“ Ano a byl.

Dětská encyklopedie
V této knížce se dozvím o všem, co mě zajímá, třeba jaké máme kosti v těle, ale i jak vzniká Země.

O bílém hadu
Sluha ochutnal opečeného hada. Od té chvíle rozuměl řečí zvířat. Protože byl dobrý, zachránil kachnu, mravence a ryby. Zvířata mu to oplatila a tak splnil tři úkoly a dostal princeznu za ženu.

Aprílová škola
V této knížce jsou básničky dlouhé, krátké, veselé i legrační. Básničky jsou o všem živém co je na světě.

Smolíček
Smolíček bydlel s jelenem. Protože Smolíček neposlechl, odnesly ho jezinky, ale jelen ho zachránil.

Dne 22.3.2006 se uskutečnil 1. ročník Autorského čtení žáků ZŠ.
Soutěže se zúčastnili žáci ZŠ JUDR J. Mareše, ZŠ Mládeže, ZŠ Prokopa Diviše Přímětice.
Soutěž byla obeslána 23 příspěvky.

Vítězné práce

P O E Z I E kategorie 7. – 9. třída

  1. místo Josef Scaplár
  2. místo Stanislav Šefar
  3. místo Kateřina Špalková
    žáci ZŠ JUDR J. Mareše, Znojmo

P R Ó Z A kategorie 7. – 9. třída

  1. místo Veronika Marešová – žákyně ZŠ Mládeže Znojmo
  2. místo Lukáš Trojek - žák ZŠ JUDR J. Mareše
  3. místo Michal Valeš – žák ZŠ JUDR J. Mareše
Zvláštní cena byla udělena bratrancům Klepalovým za román /zatím 13 kapitol/ Čaroděj a démon.

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací.

Vítězné práce:

Někteří se ptají, co by dělali s knihou.
Já se spíš ptám, co bych dělal
bez knihy.
             Ivo Ondráček
             SPgŠ Znojmo

Jaro, léto, podzim, zima,
číst si knížku to je prima.
             Jana Novotná
             SPgŠ Znojmo

Této malé soutěže se mohou zúčastnit všichni čtenáři knihovny. Jak malí, tak i velcí. Stačí vymyslet  dvojverší nebo čtyřverší o knihovně, knihovnici, knížkách…