Hurá na prázdniny, hurá do knihovny
Úterky v dětské knihovně

- Stavění věže a hradeb / nejkrásnější, nejvyšší, nejrychleji/

- Sportovní aktivity :  - Odstřelujeme hrad

- Tvořivá dílna – Kam chci doletět a doplout / výroba vlaštovek a papírových lodiček/


Čtvrtky v dětské knihovně

 - Soutěž – Máme rádi Česko

- Výstavka – Tipy na výlety

- Kreslení po stole

-  Deskohraní  - Knižní dáma….

-  Alik.cz. - kvízy 


Rozloučení s prázdninami: Čtvrtek 27. 8. 2020 od 8.00 – 17.00 hod. 

-  Tvořivá dílna – Svět na křídlech motýlů 

- Deskohraní  - Knižní dáma, Cestujeme po hradech a zámcích

- Vymysli a napiš přídavné jméno ke slovu prázdniny