Zobrazení: 186
Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost chce děti naučit, jak se bezpečně chovat na internetu.
S projektem s názvem Digitální stopa nás seznámil Mgr. David Kudrna z oddělení vzdělávání NÚKIB.
 
Nebyl jsi v dětské knihovně na interaktivním programu „Digitální stopa.“
Nevadí.

Prohlédni si fotografie z akce, které se zúčastnili žáci ze ZŠ Václavské náměstí.

Najdi si na internetu program Digitální stopou, který tě hravou formou za využití komiksů a dalších prvků učí bezpečnému chování.
Ukáže ti, co ti hrozí a jak se máš chránit.

Digitální stopa

Digitální stopa     Digitální stopa

Digitální stopa     Digitální stopa     Digitální stopa

Digitální stopa