Zobrazení: 118
Téma soutěže pro rok 2018: Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.

Věkové kategorie:
individuální kategorie dle věku dětí: 4-7, 8-10, 11-15 let a kategorie kolektivů
(třídní skupiny), do pěti členů maximálně.

 
Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín odevzdání do konce měsíce září 2018.
Jedna nejlepší práce bude zaslána do krajského kola.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem