Znělka Noci s Andersenem přilákala do sálu Městské knihovny Znojmo na 55 spáčů, /ZŠ nám. Republiky a ZŠ Jubilejní park/, které přivítala ředitelka MěK Znojmo Věra Mašková a přečetla dětem jednu kapitolu ze své nejoblíbenější knížky Chata v Jezerní kotlině od Jaroslava Foglara.

Po krátkém kulturním programu, který nás seznámil s jednotlivými postavami Rychlých šípů, následovalo video – sestřih divadelní hry divadla Radost – Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani a píseň Vontové.

Poté se všichni rozešli do svých andersenských domovů. V knihovně zůstalo 26 dětí, 2 knihovnice a 1 paní učitelka.

A co jsme dělali? Sbírali jsme bobříky – mlčení, mrštnosti, vědomosti, šikovnosti a záchrany. Naučili jsme se dva uzly – ambulanční a lodní smyčku. Po seznámení s morseovkou následovalo referendum. Otázka byla zašifrována.

. - - ./- - -/- . ./- ./ . . / - . -/ - . / ./ - - / .//  . . .  -/ - . - - / . - - . / . - . / . - / . . .  - / . .  -//  - . . / - - - //

. . .  /- / . . / - . /. - / - . . / . / . - . . //

Odpověď byla kladná. A tak kolem 22.00 hodiny jsme podnikli výpravu do starého města. Procházeli jsme temnými uličkami pomalu a obezřetně. Odměnou nám byl překrásný pohled na osvětlenou rotundu svaté Kateřiny.

Po návratu do ráje knih si každý našel svoje místečko na spaní a čtení. Při světle lampiček, nouzového osvětlení, baterek a po domácku vyrobených svítidel nastalo individuální

čtení dobrodružných, napínavých kouzelných knih.

Úderem půlnoci světla zhasla a za chvíli se knihovnou rozprostřelo ticho, které trvalo až do 7.00 hodin, kdy zazněl budíček. Po vydatné a chutné snídani /není nad maminčiny buchty/, hurá domů. A za rok zase nashledanou!

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině
Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině

Noc se Andersenem

Sbíráme bobříky
Sbíráme bobříky

Bobřík zručnosti
Bobřík zručnosti

Bobřík záchrany
Bobřík záchrany

Bobřík vědomostí
Bobřík vědomostí

Na území Vontů
Na území Vontů

Noc s Andersenem