Zobrazení: 405
Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

V září opět Světlušky zazáří

12. 9.  -  16. 9. 2016

Světluška

Doprovodné akce:   
1. Výstavka knih
2. Čtení z knihy Broučci – J. Karafiát   13. 9. 2016    8.30 – 9.30 /ZŠ Praktická/
3. Procházka po knihovně se slepeckou holí 15. 9. 2016 – 13.00 – 15. 00 hod.
4. Prodej předmětů na podporu nadace do konce října 2016