Zobrazení: 1823
Znělka Noci s Andersenem přilákala do sálu Městské knihovny Znojmo na 90 spáčů, které přivítala ředitelka MěK, zastupitel města Znojma Ota Mašek, regionální spisovatel Jiří Svoboda.V jejich podání zazněly pohádky Ošklivé kačátko a Princezna na hrášku.
Žákyně 8.B. ze ZŠ nám. Republiky Alžběta Zdražilová, Jana Krejčí a Michelle Brabcová  si pro nocležníky  2. – 5. tříd ze ZŠ Jubilejní park a ZŠ nám. Republiky připravily malý medailonek a  soutěž o Heleně Zmatlíkové.  
V Městské knihovně zůslalo spát 22 dětí ze ZŠ nám. Republiky 5.B., 1 učitelka a 2 knihovnice, ostatní se rozešli do svých andersenských domovů.

A co se odehrávalo  do dvou do rána na dětském oddělení?

Kolem 23.00 hodiny jsme podnikli výpravu do nočního Znojma. Obdivovali jsme osvětlený Mikulášský kostel, přehradu a ve tmě jsme hledali rotundu. Drželi jsme také pětiminutového bobříka mlčení, to abychom nerušili noční klid. Na ulici Obrokova jsme objevili bustu Znojemské Libuše a při vyprávění pověsti jsme se přenesli  do lesa a krčmy, kde se příběh odehrával. Svoji cestu po nočním Znojmě jsme zakončili v místě, kde podle pověsti skonal Zikmund. Po návratu do knihovny jsme si ještě chvíli hráli, někdo si četl, někdo se už připravoval ke spánku. Po 1.00 hod. paní knihovnice přečetla hororovou povídku a potom pomalu jeden po druhém jsme usínali.  Za hodinu už bylo slyšet oddychování, pochrupování.
A ráno? Po malé snídani za znělky Noci s Andersenem nám paní knihovnice rozdala  pohlednici a pamětní průkaz spáče andersenské noci. A tak ve znojemské knihovně skončila 12. Noc s Andersenem.

Písnička pro Noc s Andersenem 2013, kterou zpíval celý sála složili spáči ze ZŠ nám. Republiky
Na nápěv: Okoř

Honzíkova cesta je jen jedna ze sta pěkných knížek pro děti,
které v noci temné v knihovně tajemné můžeme dnes viděti.
Copak asi mají společné? Kdo to pozná? Kdo to ví?
Každý  kluk i holka, co se dobře kouká, každý mi hned odpoví…
Helena Zmatlíková
Na Noc s Andersenem, vždycky si vzpomenem, když usednem tiše nad knihou.
Nebudeme litovat, až knížkou budem listovat a vracet se k ní vždycky s oblibou.
Knížka, ta náš vždycky potěší, poučí a pobaví…
Rozesměje smutného, ukáže něco pěkného, nemocného zase uzdraví!