Překlad: vše vyjimečné, vše zahrnuto v ceně, nadstandardní služby
Říjen je měsícem barevných listů, které můžete najít nejen v přírodě ale i v knihách, které na Vás čekají v knihovně.

Co všechno zažili návštěvníci a čtenáři v dětské knihovně

30. 9.  -  6. 10. 2013

Týden amnestie využilo přes 50 čtenářů.

Den otevřených dveří - poprvé v dětské knihovně se ocitlo 35 budoucích čtenářů /žáci ze ZŠ Vrbovec  4. a 5. třída/.

Pro speciální okruh čtenářů ze ZŠ Václavské nám., odlouč. prac. Jubilejní park a ze  ZŠ Speciální a Praktické byl vyčleněn knižní fond  -  Zábavné čtení.

Čtenáři shlédli výstavku Bestsellery vašich babiček.

Čtenáři, kteří znají dobře své spolužáky, hravě zvládli kviz Národnostní menšiny v ČR aneb Můj spolužák je ….

Čtenáři mohli uplatnit svůj výtvarný talent při výrobě draků.

Tentokrát na Setkání v podkroví přišli žáci Praktické školy Znojmo / 17-20 let/. Knihovnice pro ně připravily soutěžní hru Pálí Vám to!

Čtenáři  ze ZŠ Mládeže 3.A. a čtenáři ze ZŠ Václavské náměstí, odlouč. prac. Jubilejní park  „Úkoly babičky knihovničky“ zvládli hravě a s přehledem.

Čtenářům ze ZŠ Václavské náměstí, odlouč. prac. Jubilejní park 4.C. vyluštění hádanky nedalo moc práce -  na rozdíl od odhalování literárních postav a názvu pohádek podle indicií.

Pohádkové dopoledne s národními pohádkami prožili čtenáři žáci ze ZŠ Mládeže 4.B. a ZŠ Václavské náměstí, odlouč. prac. Jubilejní park 3.A.
 
Městská knihovna Znojmo dětské oddělení se zapojilo do celostátní akce na podporu dětského čtenářství

Celé Česko čte dětem

Ve dnech 3. – 5. června 2013 proběhne dopolední předčítání a čtení s porozuměním textu pro žáky ze ZŠ Praktická Znojmo
Znělka Noci s Andersenem přilákala do sálu Městské knihovny Znojmo na 90 spáčů, které přivítala ředitelka MěK, zastupitel města Znojma Ota Mašek, regionální spisovatel Jiří Svoboda.V jejich podání zazněly pohádky Ošklivé kačátko a Princezna na hrášku.
Žákyně 8.B. ze ZŠ nám. Republiky Alžběta Zdražilová, Jana Krejčí a Michelle Brabcová  si pro nocležníky  2. – 5. tříd ze ZŠ Jubilejní park a ZŠ nám. Republiky připravily malý medailonek a  soutěž o Heleně Zmatlíkové.  
V Městské knihovně zůslalo spát 22 dětí ze ZŠ nám. Republiky 5.B., 1 učitelka a 2 knihovnice, ostatní se rozešli do svých andersenských domovů.

A co se odehrávalo  do dvou do rána na dětském oddělení?

  • Seznámili jsme se s dvěma muži Cyrilem a Metodějem, psali hlaholicí jmenovky.
  • Vzpomínali na ilustrace Heleny Zmatlíkové, proběhla soutěž O nejkrásnější oči, hráli jsme řadu her např. 6 smysl.
  • Nezapomněli jsme ani na svoji oblíbenou knížku.

Králem čtenářů na dětském oddělení se stala  žákyně ZŠ Mládeže  Anna Zukalová. Za rok 2012 přečetla  /doložila/ 116 knih.

 Anna Zukalová
Očima fotografa

S námi vždy all inclusive!Pro své čtenáře a návštěvníky dětského oddělení knihovnice připravily zajímavé aktivity podporující dětské čtenářství.

25 zajímavých besed, z toho 4 pro ZŠ Praktickou, 1 pro Stacionář, 1 MŠ Pražská / Janského/ Znojmo, 1 Moje první cesta za knihou – 1. třída ZŠ Jubilejní park, 18 besed od Písmene ke knize aneb čtu rád jakkoliv, kdekoliv  NE COKOLIV pro žáky ZŠ nám. Republiky, ZŠ Václavské nám., ZŠ Jubilejní park a ZŠ Mládeže Znojmo.

Žáci ze ZŠ nám. Republiky 2.A. se aktivně  zúčastnili přednášky Komunitní kruh, který vedla Mgr. Romana Mlátilíková.

Proběhla soutěž v rychločtení  / ZŠ Pražská, Jubilejní park, Mládeže a nám. Republiky. Vítězem se stala žákyně 5.B. ze ZŠ Jubilejní park Střihavková Julie, které přečetla za 30 vteřin 113 slov.

   

Očima čísel

statistika věda je

Březen 2013


Dětskou knihovnu navštívilo 922 čtenářů, kteří si vypůjčili 2. 160 knih a časopisů.

Výstavky 1   Kniha je můj kamarád
Soutěže 1 25 V které knize bydlím
Tématické besedy 5 52 Pravěk, Pohádkové bytosti
Výchovné besedy 2 41 Moje první cesta za knihou,
Interaktivní besedy 18 189 Čtu rád jakkoliv, kdekoliv NE COKOLIV
Soutěž v rychločtení 12 60  
Akce, přednáška 0   Král čtenářů, Autorské čtení,Komunitní kruh
První zájemci o cestu na chatu přišli už v 8 hodin ráno. Na všech počítačích /6/ je přivítal malý skřítek, průvodce Webovou divočinou. Cílem této hry je zábavnou formou seznámit děti od 7 do 10 let s problematikou ochrany osobních údajů. Prostřednictvím skřítka se mohou snadno dozvědět, jak se chovat bezpečně a také ohleduplně na internetu.

Wild Web Woods
Některým cesta divočinou trvala i půl hodiny, ale jak nakonec řekli, stála za to. Hravě zvládli vědomostní test Surfování po síti. Na starší čtenáře čekal  !počítačový robot!, který je seznámil s „Desaterem  pro bezpečný internet“. Bohužel některé návštěvníky musel nutit  učit se…

detske nachatu

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení
  v rámci Dne bezpečnějšího internetu
pro Vás připravilo akci
Frčíme na chatu

12.února 2013
od 8.00   -   12.00 hod.
Co mohu  / nesmím /  na chatu
Pravidla bezpečného lyžování na kopci Facebook
Vědomostní kviz   Surfování  po síti
M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

8. ročník literární soutěže

Autorské čtení

žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol


Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno – dle výběru dětí, rozsah libovolný.
1. kategorie  - žáci  2. – 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. – 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. – 9. tříd
4. kategorie  - studenti středních a učňovských škol
5. kategorie -  kolektivní práce
Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě a na všech odděleních a pobočkách do 8. března 2013. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo dne 26. března 2013 v 8.30 hod. a 27. března 2013 v 8.30 hod. Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.
8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů