Milí čtenáři,
Anketa Suk 2009
Chcete vyhrát knihu?

Pak odpovězte na anketní otázku:

Která kniha, vydaná v roce 2009, se Vám nejvíce líbila?

 Ti z Vás, kteří odpoví na otázku:

V které pohádce bych chtěl/a žít?

budou zařazeni do slosování o tři knihy.

 
Anketní lístky na Vás čekají v dětské knihovně.

Odpovědi zasílejte nejpozději do 20. března 2010 na adresu:

Národní pedagogická knihovna Komenského - SUK
Mikulandská 5
116 74  Praha 1

Nebo anketní lístky přineste do knihovny do 1. března 2010. Budou hromadně odeslány.
Dětská knihovna po dobu vánočních prázdnin je otevřena od 8.00 – 12.00 hodin.Vánoční stromeček

Krásné Vánoce chci  vám přát,
aby měl člověk člověka rád.
jeden druhému víc štěstí přál,
aby i ten nový rok za to stál.

Hodně štěstí a zdraví
vám přeje
Vaše knihovnice z vršku.

Vánoční čas klidu, míru, lásky a tajemství patří k nejkrásnějším svátkům celého roku. Vánoční poslové přicházejí, přilétají, šplhají, zavěšují se, jezdí různými dopravními prostředky v odlišný čas a v jedinečných podobách.
Od 6. prosince do 7. ledna navštíví všechny dobré lidi.
K tomu, aby člověk v knihovně viděl, nestačí mít otevřené oči. K tomu je třeba otevřít i srdce. Toto motto dětského oddělení v Týdnu knihoven 2009 bylo plně naplněno.

S velkým ohlasem se setkala akce TOP 12 pětilístků  o knihovně. Bylo poznat, že děti tuto metodu kritického myšlení znají ze školy.

Čtyřlístek
KNIHA
Hezká, zábavná
Se čte, půjčuje, píše
Tato kniha je zajímavá
Pramen poznání

Dobrodružná, čtivá
Prohlíží se, půjčuje, věnuje
Kniha je moc zajímavá
Zábava

Tlustá, čistá
Leží, čte se, maluje
Kniha je ke čtení
Milión slov

Velká, tlustá
Stojí, leží, otvírá se
Mám ráda pohádkové knihy
Vševěd
Čtyřlístek
KNIHOVNA
Velká, útulná
Stojí, kouká, hlídá
Knihovna je na Zámečnické
Literární dům

Přístupná, otevřená
Stojí, čeká, otvírá se
Jsme tady jako doma
Ráj dětí

Půdní, velká
Opravuje se, staví, otvírá se
V knihovně je dobře
Sídlo knihomolů
Čtyřlístek
KNIHOVNICE
Hodná, milá
Hledá, uklízí, čte
Knihovnice je velmi hodná
kamarádka

Milá, ukecaná
Pracuje, poučuje, lítá
Knihovnice hrozně ráda kecá
Stíhačka

Drobná, ochotná
Sedí, směje se, radí
Knihovnice je jako učebnice
Chodící kniha
Nová nabídka pro pedagogy ZŠ
Celé česko čte dětemCelé česko čte dětem

aneb známé osobnosti dětem

    
Nemůžete v knihovně sehnat povinnou četbu? Vše je vypůjčené a termín odevzdání čtenářského deníku se nemilosrdně blíží. Neztrácejte hlavu. Navštivte tuto adresu:

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

Čtenář
Co na Vás čeká v Týdnu knihoven 5.10. - 11.10.

1. Vyhlášení soutěže Čtenář roku 2010 pro žáky 2.-3. tříd
 
2. Vyhlášení podmínek 5. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů  středních  a učňovských škol

3. Radostná zpráva pro hříšné lidi z města dětského -  Amnestie -celý týden

4. Vyhlášení TOP 12 - nejžádanější časopisy a knihy za 1. pol. 2009    

5. TOP 12 Nejpilnější čtenáři

6.  TOP 12 Den otevřených dveří  5. 10. 2009 od 6.00 - 18.00 hod.

7. Právní poradna    /Jak nedostat upomínku/ od 5.10. - 9.10. 2009

8. TOP 12 kladných lidských vlastností - anketa -oblíbený hrdina + kladná vlastnost

9.  Přiveď nového kamaráda 5. října 2009 do knihovny! Roční poplatek mu bude prominut!!

10. Vydání literárního letáčku o Astrid Lindgrenové  5.10.2009

11. Literární kvíz A. Lindgrenová

12. TOP 12 pětilístků - o knihovně, knihovnici, škole a učitelce vyhodnocení 12.10.

13. Soutěž Kreslené hádanky Malého prince 5.10. - 12.10.2009

14. ČČČ dětem - Malý princ  pro ZŠ   9.10.2009

15. Besedy - nad knihami TOP 12 pro ZŠ    5. - 8.10. 2009

16. Výstavka výtvarných prací žáků ZŠ - O čem jsme besedovali 5.10.2009 -prosinec 2009

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie." Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook"
Učebnice hlasitého čtení
Čtenář

Městská knihovna Znojmo - dětské oddělení vyhlašuje pro školní rok 2009/2010 soutěž pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ :

Čtenář roku 2010:
Podmínky soutěže: 1 x za 2 měsíce navštívit knihovnu
vést si čtenářský deník /10
představit svoji nejoblíbenější knížku
M ě s t s k á  k n i h o v n a  Znojmo
d ě t s k é   o d d ě l e n í
uděluje
v rámci akce  „ TÝDEN  KNIHOVEN”


Milost

M I L O S T

všem svým čtenářům, kteří v tyto dny vrátí
knihy. Pokuta Vám bude prominuta  !!!
 Milost Milost Milost Milost Milost Milost Milost  
TOP 12 TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12
Co na Vás čeká v knihovně ve školním roce 2009/2010
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“ Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook“
Učebnice hlasitého čtení


Městská knihovna Znojmo - dětské oddělení vyhlašuje pro školní rok 2009/2010 soutěž pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ :

Čtenář roku 2010:
Podmínky soutěže:
  • 1 x za 2 měsíce navštívit knihovnu
  • vést si čtenářský deník /10 knih/
  • představit svoji nejoblíbenější knihu
M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení

Autorské čtení
vyhlašuje

5. ročník literární soutěže

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol


Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2010. Slavnostní vyhodnocení proběhne v měsíci březnu. Přesný datum bude oznámen v lednu.

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže a budou uveřejněny na webových stránkách knihovny.