Podzimní listování

15. kraj České republiky - KRAJ KNIHOVEN

Milí čtenáři a návštěvníci naší knihovny. Ve škole jste se učili, že ČR má 14 krajů.
ALE?! POZOR!
V měsíci říjnu 2011 vznikl nový kraj KRAJ KNIHOVEN.
Do knihovnické oblasti - do 15. kraje patří i naše malá knihovna, která se nachází v podkroví starobylé budovy v královském městě na řece Dyji.

Týden knihoven v dětské knihovně 2011

Jaké akce čekají na naše milé návštěvníky města dětského

3. 10. - 7.10.                             Amnestie

3.10.    12:00 - 17:00 hod.     Den otevřených dveří

Vyhlášení 7. ročníku literární soutěže žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol.

Vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ na téma SRPEN. Práce budou vystaveny v galerii na Slepičím trhu.

Vyhlášení celoroční soutěže pro žáky 2.a 3. tříd ZŠ - Čtenář roku 2012

Výstavka - Babiččiny oblíbené knihy
Rady Mudrbabky
( soutěže, uhodni přísloví, rčení podle kresby)

Besedy pro žáky 2. až 5. ZŠ na téma
Hrajeme si s pohádkami
Informační hodina
Vědomostní stopovaná - práce s knihou
Beseda pro žáky ZŠ Praktická - Hrajeme si s pohádkami

Dne 27.dubna 2011 znojemská knihovna přivítala paní spisovatelku Ivu Procházkovou, autorku knih pro mládež. 137 žáků znojemských základních škol  mělo možnost se osobně  s ní setkat a vyslechnout její poutavé vyprávění.

Velikonoce v dětské knihovně
Čtení pomáhá
Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení
 

vyzývá

čtenáře, aby se zapojili do celostátního projektu
Čtení pomáhá

Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti budou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu.
Žák, který se zaregistruje na tomto webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí, které budou adresné a konkrétní.
 
 
 
 

Seznam knih a další podrobné informace najdete na www.ctenipomaha.cz.

 

MILÍ ČTENÁŘI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ,

 

kdo z Vás četl některou z těchto knih a má svoji emailovou adresu, nebojte se, přihlaste se do projektu. K dispozici máte  šest internetových míst a knihy.

POMÁHAT DRUHÝM JE DOBRÁ VĚC, ZKUSTE JI.

A UVIDÍTE, VE VAŠEM SRDCI SE ROZLEJE POCIT ŠTĚSTÍ

Z DOBŘE VYKONANÉ PRÁCE.

Fimfárum - Jan Werich                 

Znojemskou knihovnou úderem 19. hodiny zněla Znělka noci s Andersenem, která přilákala do sálu knihovny všechny znojemské spáče - žáky a pedagogy ze ZŠ nám. Republiky a ZS Jubilejní park /87/. Shromáždění navštívil zástupce města Znojma Oto Mašek, regionální spisovatel Mgr. Jiří Svoboda a paní ředitelka  knihovny Věra Mašková. Hosté přečetli dětem neuvěřitelné příběhy Puntíkářů a Duchařů. To proto, aby 23 odvážných žáků ZŠ Jubilejní park si dodalo odvahu spát v knihovně. Kde se opět, po několika letech, objevil její DUCH a začala úřadovat paní Knihomolka. Hrály se hry / městečko Palermo /, 6 smysl aneb Co si myslí a co by udělali dvojí spolužáci, maloval se DUCH knihovny, vymýšleli jsme pro něj jméno adt. Kolem 22.00 hodiny jsme lehce povečeřeli a poté se vypravili poznávat nástrahy a krásy nočního Znojma.  Na náměstí T.G.Masaryka, jsme měli za úkol najít označené místo, kde podle pověsti  spadl císař Zikmund z koně. Najednou kolem nás projelo černé nenápadné auto, kterému, svítily přerušovaně na zadním okně světla. Kousek od nás zastavilo. Všichni jsme zůstali stát. Co to je? Co se to děje? Z auta vystoupili dva příslušníci České policie. Každý měl za pasem pistoli. A šli přímo k nám.

Noc s Andersenem

Že bychom byli tak hluční a rušili noční klid? Když přišli blíž, na jejich tvářích se objevil úsměv.Noční spáče, vlastně nespáče přišli pozdravit i příslušníci České policie. Po jejich vyprávění a hlášení jsme se pokojně odebrali do knihovny. A po 3 pohádkách jsme klidně usnuli. Vždyť náš spánek hlídá nejen dobrý duch knihovny, s kterým jsme se skamarádili, ale i Česká policie.

 Sčítání spáčů Městská knihovna Znojmo, dětské odd.

23 dětí
2 učitelky
1 knihovnice

v číslech a obrazech

V měsíci březnu navštívilo knihovnu 1.160 čtenářů, kteří si vypůjčili 2.657 knih a časopisů.

605 návštěvníků se zúčastnilo 20 besed a 8 akcí.

Knihy byly za malou chvíli rozebrány

I knihy chtějí být zdravé a krásné. První pomoc byla poskytnuta 15 knihám.

Do literární soutěže Autorské čtení 2011 bylo zasláno 93 soutěžních prací z celé České republiky, které byly rozděleny podle literárních žánrů na poezii a prózu a dále podle věku autora.

Do 1. kategorie patří práce žáků 2. a 4. tříd. Bylo zasláno 14 prací.

2. kategorie byla obeslána  21 příspěvky žáků 5. a 6. tříd.

Do 3. kategorie bylo zasláno 39 literárních prací a sem patří práce žáků 7. – 9. tříd.

O 20 méně prací bylo zasláno do 4. kategorie tj. 19 prací studentů středních a učňovských škol.

A které školy se zúčastnily 6. ročníku literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol?

ZŠ Jubilejní park, ZŠ nám.Republiky, ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, ZŠ Mládeže, ZŠ Prosiměřice,  Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium Dr. Karla Polesného a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přímětická. A jak jsem na začátku říkala své literární příspěvky nám přišly z celé České republiky, tak tedy ze ZŠ Eduarda Beneše Písek a SOU pro děti se specifickými poruchami učení z Ostravy – Poruba.

 

Autorské čtení

Noc s Andersenem 2011
M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení
Autorské čtení
vyhlašuje
6. ročník literární soutěže
Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno. Maximální délka příspěvku 2 strany A4.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2011. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále Měk  dne 23. března 2011 v 8.30 hod / 1. a 2. kategorie/ a 24. března 2011 v 8.30 hod./ 3. a 4. kategorie/.  

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.