Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Týden knihoven 2018.pdf)Týden knihoven 2018.pdf[ ]827 kB
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Jížní Morava čte 2018.pdf)Jížní Morava čte 2018.pdf[ ]550 kB
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (svetlusky.pdf)Světlušky opět v knihovně[ ]274 kB
Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Jižní Morava čte – plánované akce

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem

Září:

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Jižní Morava čte  3. 9. 2018
/ webové stránky knihovny, výstavka knih, informační nástěnka/

Říjen:

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
3. 10. 2018 v  9.00 hod. a 10.00 hod.
Soutěž k 100. výročí vzniku Československa
1. 10. - 31. 10. 2018

Listopad:

Vyhlášení výsledků soutěže Jižní Morava čte
Termín bude upřesněn.
Téma soutěže pro rok 2018: Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.

Věkové kategorie:
individuální kategorie dle věku dětí: 4-7, 8-10, 11-15 let a kategorie kolektivů
(třídní skupiny), do pěti členů maximálně.

 
Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín odevzdání do konce měsíce září 2018.
Jedna nejlepší práce bude zaslána do krajského kola.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem
Bookstart
Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení, Zámečnická 9

zve

bookstart

maminky s dětmi do 5 let

na zábavné dopoledne

plné her a čtení

 
Kdy: 22. května 2018

 Kde: dětské oddělení., 2. poschodí

Začátek: 9.30  -  11.00 hod.
Znělka Noci s Andersenem přilákala do sálu Městské knihovny Znojmo na 55 spáčů, /ZŠ nám. Republiky a ZŠ Jubilejní park/, které přivítala ředitelka MěK Znojmo Věra Mašková a přečetla dětem jednu kapitolu ze své nejoblíbenější knížky Chata v Jezerní kotlině od Jaroslava Foglara.

Po krátkém kulturním programu, který nás seznámil s jednotlivými postavami Rychlých šípů, následovalo video – sestřih divadelní hry divadla Radost – Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani a píseň Vontové.

Poté se všichni rozešli do svých andersenských domovů. V knihovně zůstalo 26 dětí, 2 knihovnice a 1 paní učitelka.

A co jsme dělali? Sbírali jsme bobříky – mlčení, mrštnosti, vědomosti, šikovnosti a záchrany. Naučili jsme se dva uzly – ambulanční a lodní smyčku. Po seznámení s morseovkou následovalo referendum. Otázka byla zašifrována.

. - - ./- - -/- . ./- ./ . . / - . -/ - . / ./ - - / .//  . . .  -/ - . - - / . - - . / . - . / . - / . . .  - / . .  -//  - . . / - - - //

. . .  /- / . . / - . /. - / - . . / . / . - . . //

Odpověď byla kladná. A tak kolem 22.00 hodiny jsme podnikli výpravu do starého města. Procházeli jsme temnými uličkami pomalu a obezřetně. Odměnou nám byl překrásný pohled na osvětlenou rotundu svaté Kateřiny.

Po návratu do ráje knih si každý našel svoje místečko na spaní a čtení. Při světle lampiček, nouzového osvětlení, baterek a po domácku vyrobených svítidel nastalo individuální

čtení dobrodružných, napínavých kouzelných knih.

Úderem půlnoci světla zhasla a za chvíli se knihovnou rozprostřelo ticho, které trvalo až do 7.00 hodin, kdy zazněl budíček. Po vydatné a chutné snídani /není nad maminčiny buchty/, hurá domů. A za rok zase nashledanou!

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině
Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině

Noc se Andersenem

Sbíráme bobříky
Sbíráme bobříky

Bobřík zručnosti
Bobřík zručnosti

Bobřík záchrany
Bobřík záchrany

Bobřík vědomostí
Bobřík vědomostí

Na území Vontů
Na území Vontů

Noc s Andersenem

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

PROJEKT BOOKSTART

„S knížkou do života“
S knížkou do života

Akce:  Mikrojesle v knihovně  -  7. března 2018

Nejmladší čtenář knihovny 2017  -   21. března

Výstavka knih  „Knihy pro nejmenší“   1. 3. – 31. 3. 2018

Mateřské školky v knihovně   12. 3., 26. 3., 27. 3.

Přiveď mladšího sourozence do knihovny „Budeme si hrát“  29. 3. 2018

Vítání občánků – balíčky průběžně rok 2018


ve znojemské knihovně pro děti 2017 očima fotografaAdventní kalendář České televize má tu výhodu, že se nedá vymlsat, protože aktivity, které se příslušný den otevírají, tam samozřejmě potom zůstanou. A protože virtuální svět umožňuje jistá 'kouzla', může se tento kalendář na rozdíl od papírového 'hýbat', mluvit, hrát a nikdy z něj neubude.“