TOP 12 TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12

TOP 12
Co na Vás čeká v knihovně ve školním roce 2009/2010
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“ Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook“
Učebnice hlasitého čtení


Městská knihovna Znojmo - dětské oddělení vyhlašuje pro školní rok 2009/2010 soutěž pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ :

Čtenář roku 2010:
Podmínky soutěže:
  • 1 x za 2 měsíce navštívit knihovnu
  • vést si čtenářský deník /10 knih/
  • představit svoji nejoblíbenější knihu
M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení

Autorské čtení
vyhlašuje

5. ročník literární soutěže

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol


Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2010. Slavnostní vyhodnocení proběhne v měsíci březnu. Přesný datum bude oznámen v lednu.

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže a budou uveřejněny na webových stránkách knihovny.
Týden knihoven 2009

  • Den poezie/ listopad/
  • České děti čtou s Ježíškem /prosinec/
  • Strašidla v knihovně aneb Potulná pohádková země /únor/
  • Noc s Andersenem /březen/
  • Čtenář roku 2010 /červen/
  • Písmenková víla /  květen/
  • A spousta besed, soutěží, her a tvořivých dílen


Na žáky 1.tříd, kteří zvládnou porozumět čtenému textu, čeká

Písmenková víla
Prázdniny
Otevřeno
29.6.  -   17.7.2009
17.8. -  31.8.2009

Pondělí – pátek      8.00   -   12.00
      
Zavřeno
20.7. - 14.8. 2008
Co na Vás čeká v knihovně ještě do konce školního roku …
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“ Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook“
Učebnice hlasitého čtení

Květen
Besedy
Objednáno 18 besed pro žáky MŠ a ZŠ

Červen
Vyhlášení výsledků celoroční soutěže pro 2. a 3. ročníky ZŠ Čtenář roku
Pro 1. ročníky ZŠ – Písmenková víla
Dále proběhnou besedy na téma – Škola končí, Co číst o prázdninách, Literární hrátky…
Duben má čarovnou moc, prožili jsme kouzelnou noc.

Noc plná kouzel začíná,
ten kdo fantazii nemá,
navždy usíná.Světová organizace UNESCO každoročně vyhlašuje 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv. Tento den je určen oslavám knih a čtení a slaví se ve více než 100 zemích po celém světě.

Noc s Andersenem
Ve znojemské knihovně Noc s Andersenem 2009 začala přesně úderem 19.00 hodiny. V sále Měk se sešli všichni znojemští spáči – ZŠ nám. Republiky 4.B., 2.A. a 2.B. a ZŠ Jubilejní park 3.B.