Do literární soutěže Autorské čtení 2011 bylo zasláno 93 soutěžních prací z celé České republiky, které byly rozděleny podle literárních žánrů na poezii a prózu a dále podle věku autora.

Do 1. kategorie patří práce žáků 2. a 4. tříd. Bylo zasláno 14 prací.

2. kategorie byla obeslána  21 příspěvky žáků 5. a 6. tříd.

Do 3. kategorie bylo zasláno 39 literárních prací a sem patří práce žáků 7. – 9. tříd.

O 20 méně prací bylo zasláno do 4. kategorie tj. 19 prací studentů středních a učňovských škol.

A které školy se zúčastnily 6. ročníku literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol?

ZŠ Jubilejní park, ZŠ nám.Republiky, ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, ZŠ Mládeže, ZŠ Prosiměřice,  Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium Dr. Karla Polesného a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přímětická. A jak jsem na začátku říkala své literární příspěvky nám přišly z celé České republiky, tak tedy ze ZŠ Eduarda Beneše Písek a SOU pro děti se specifickými poruchami učení z Ostravy – Poruba.

 

Autorské čtení

Noc s Andersenem 2011
M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení
Autorské čtení
vyhlašuje
6. ročník literární soutěže
Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno. Maximální délka příspěvku 2 strany A4.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2011. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále Měk  dne 23. března 2011 v 8.30 hod / 1. a 2. kategorie/ a 24. března 2011 v 8.30 hod./ 3. a 4. kategorie/.  

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.

Přijďte 28. ledna do dětské knihovny!

Zúčastněte se této zajímavé hry!

Cílem této hry je zábavnou formou seznámit děti od 7 do 10 let s problematikou ochrany osobních údajů. Prostřednictvím hry Webovou divočinou se mohou snadno dozvědět, jak se chovat bezpečně a také ohleduplně na internetu.

 

Najdi cestu Webowou divočinou!

Najdi cestu Webowou divočinou!


Najdi cestu Webowou divočinou!

Webowou divočinou

Najdi cestu Webovou divočinou a nauč se chovat bezpečně a ohleduplně na internetu. Na vítěze čeká malá pozornost.

Kdo z Vás v nejkratším čase splní úkoly a zdolá cestu plnou nebezpečí a nástrah?

9. 12.  -  10. 12. 2010

Zúčastnilo se 184 návštěvníků dětské knihovny.

Přihlašování dětských čtenářů zdarma využilo 9 dětí.

Knihy ti zpříjemní dlouhé zimní večery

Bylo vyrobeno 62 vloček. Nejkrásnější vločky vykouzlili žáci  ZŠ Jubilejní park 2.A.Bylo jedno povidlo
a to se mi nabídlo,
nabídlo se do koláče,
já ho nechci a teď pláče,
protože mám za rohem,
schůzku s panem tvarohem. 

Dne 22. listopadu 2010 strávilo přes 130 žáků ZŠ  hodinku s panem Phdr. Ing.  Janem Vodňanským, spisovatelem, básníkem, zpěvákem, textařem, skladatelem, scénáristou…
Sálem zněly básně, písně - potlesk a smích.

V týdnu od 29. 11. 2010 do 3. 12. 2010 navštívilo dětské oddělení  388 čtenářů, kteří si vypůjčili  874  knih.

Čtení z knihy Čerti nikdy nespí od Jindřišky Kratschmarové

Milí čtenáři, zveme Vás na

Den pro dětskou knihu

Beseda s překladatelkou Věrou Kociánovou

Den otevřených dveří dětského oddělení

Přihlašování dětských čtenářů zdarma

Výstava výtvarných prací čtenářů Vánoce očima dětí

Prodej knihy Litevské pohádky

Výroba vánočních přání

Zdobení stromečku

Soutěže

Ladovské vánoce

Výstavka knih Vánoce, vánoce přicházejí

Dopis Ježíškovi

Sněhulák

Mikuláš

 

 

A je to tu! Obávaný den všech zlobivých dětí. Den, kdy je slyšet pláč a křik vždy, když zazvoní zvonek nebo řetěz. Přichází svatý Mikuláš, hodný anděl a zlý čert. A bohužel mnohé děti vidí naposledy svoje kamarády, sourozence a rodiče.

POZOR! POZOR!

Čert

Kdo chce vyzrát nad čertovskou cháskou

v týdnu od 29.11. – 3.12. 2010

navštíví dětskou knihovnu, kde získá potřebné znalosti,

jak na to

Prohlédne si album známých čertíků
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ                      

Doplní rčení o čertechČert
Vědomostní soutěž

Zúčastní se čertovských závodů a splní 2 čertovské discipliny dle vlastního výběru
Podlézání řetězu, hod pytlem do dálky, prolézání dírou v pekelné bráně…

Vypůjčí si 1 knihu o čertech, aby se podrobně seznámil s jejich vlastnostmi, činy atd.
Výstavka knih

12.11.  -  13.11. 2010

Úderem osmé hodiny to všechno vypuklo. Sešlo se nás tady 13.

Chtěla jsem vás přivítat jako duch. Ale už nejste malé děcka. Občanky už máte všichni v kapse a někteří už i zkoušku dospělosti za sebou. Dnešní halloween v knihovně bude trochu jiný. Nenavštíví nás žádná strašidla, skřítci, čarodějnice a další příšerky, ale strašáci velkoměsta.

  Už slyším, jak si říkáte, co to ta knihovnice zase vymyslela za blbost, jací strašáci velkoměsta?

Většina z nás se s nimi už setkala. Nemyslím tím lidi, osoby.

Ale….

Strašáky velkoměsta  -  alkohol, drogy, cigarety.

 

Víte, kde na ně můžete narazit -  prakticky všude.

 

Určitě vy, plnoletí, máte svoji oblíbenou diskotéku, hospůdku, vinárničku. Co kdyby jste mi ji našli na mapě a označili.

Já jsem označila jednu hospodu, ve které jsem v životě nebyla, ale hodně jsem o ní slyšela.

Unavený, zhulákaný, zhulený,

táhnu se  trávou z města,

na zádech strašáky velkoměsta.

Noc jsem strávil v Pajzlu,

můj život je v hajzlu.

Vytváříme kaligramy

Vytváříme kaligramy

I dospěláci si rádi hrají

I dospěláci si rádi hrají

 

 

Návštěva Mary, vdovy po darmošlapovi a vyhlášeném opilci jménem Jack, kterého ani čert do pekla nesmí vzít. Jack od něj dostal jen hroudu žhavého uhlí, kterou vložil  do vydlabané řepy a od té doby mu svítí na jeho věčné putování, dokud neudělá dost dobrých skutků, aby mohl vstoupit do nebe. Mary ho hledá a chce,  aby ji splnil přání. Také lidé dávají k domům světla a čekají na bloudícího Jacka a doufají, že i jim splní jejich přání.

Jacku, Jacku jsi tady? Neznáte někoho Jacka? Ten holomek zase o halloweenu někde chlastá. Hele, mladej nemáš oheň? Co to tu máte? Žluč? Dej to sem!! Lidé mi pijí žluč celý život a teď budu pít já.

Zpráva v tisku o Jackovi - Proč se na svátek dušiček rozsvěcují dýně.

Ve 22.00 hodin jsme se vypravili na nádraží, kde jsme zhlédli výstavu W+V.

Cestou jsme pomalu ztráceli 18náctilété účastníky nevšedního halloweenu. Do knihovny nás přišel sudý počet čtyři. A zábava pokračovala dál. . 

Poznáš toto písmeno?

Hodinu po půlnoci jsme zalezli do spacáků a poslouchali pohádku o princezně, kterou napadly strašáci velkoměsta a jak se s nimi dokázala porvat a zvítězit. Četba na dobrou noc  z knihy A. Mikulky Lupiči a policajti.