Říjen v knihovně

Knihy

Tento měsíc byl v naší knihovně na akce hodně bohatý. Na jedné z besed na téma "Co jsem četl v září", jsme přivítali děti ze ZŠ Jubilejní park třídu 3.A. Děti vyprávěly svým spolužákům o knize, která je minulý měsíc zaujala a zároveň si ji zapsaly do čtenářského deníku. Pro někoho možná nuda, ale některá vyprávění byla zajímavá, že já sama bych si některou z knih přečetla. Za odměnu jsme deníky vyfotili, takže se na ně můžete podívat.

A protože máme letos pěkně barevný podzim, připravili jsme si pro vás, milé děti, o podzimních prázdninách výtvarnou dílnu pod názvem "Podzimní listování, aneb veselé listy".

Mysleli jsme si že, když jsou prázdniny přijde jen pár dětí, ale nakonec se jich sešlo 15, takže jsme byli mile překvapeni. Možná si říkaly žádné sezení doma u televize nebo počítače, ale dopoledne pěkně do knihovny. Děti vybarvovaly listy, vystřihovaly je, vyráběly různé lesní skřítky, dokonce se podařilo i vytvořit barevný podzimní strom. Všichni se jsme se dobře bavili a tak nám dopoledne rychle uteklo.

Pozvánky a informace o tom, co je v dětské knihovně nového se dozvíte na našich webových stránkách a pokud vás některá z akcí zaujme, rádi vás zde přivítáme.

Listy

Říjen v knihovně

Říjen v knihovně

Říjen v knihovně

Říjen v knihovně

Říjen v knihovně

Říjen v knihovně

Říjen v knihovně

Strašidelný podvečer

V úterý 1. listopadu proběhl v naší knihovně  strašidelný podvečer. Bývalí návštěvníci knihovny pavouk Křižák, čarodějnice Klotylda, strašidýlko Sušinka a další havěť pozvali současné čtenáře na kouzelný večer.
Pavouk

Připravili si pro nás soutěže jako hod kouzelným míčkem, slalom pavouka Křižáka, let na koštěti, výtvarnou dílnu a také Příšery z temnot. A že se tu děly věci.

Čarodejnice

Koště, které létá samo, míček nikomu nespadl na zem a další záhady nad kterými zůstává rozum stát.

Po sportovním klání jsme si sedli do půlkruhu, zapálili si svíčky v dýních, pozhasínali světla a začali jsme si vyprávět strašidelné a záhadné příběhy.Všichni napnutě poslouchali a když se občas ozval neznámý zvuk, tak jsme se otočili, zda to není další návštěvník z jiného světa.

Naše setkání se pomalu blížilo ke konci a tak jsme bývalým návštěvníkům poděkovali za hezký večer a na oplátku jsme jim vyrobili strom, aby měli kde přezimovat a současně byli stále s námi.

Doufáme, že se příští rok opět zde setkáme a pavouk Křižák i čarodějnice Klotylda nám dovolí, i zde přespat.   Tak ahoj příště!

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer

Strašidelný podvečer
Podzimní listování

15. kraj České republiky - KRAJ KNIHOVEN

Milí čtenáři a návštěvníci naší knihovny. Ve škole jste se učili, že ČR má 14 krajů.
ALE?! POZOR!
V měsíci říjnu 2011 vznikl nový kraj KRAJ KNIHOVEN.
Do knihovnické oblasti - do 15. kraje patří i naše malá knihovna, která se nachází v podkroví starobylé budovy v královském městě na řece Dyji.

Týden knihoven v dětské knihovně 2011

Jaké akce čekají na naše milé návštěvníky města dětského

3. 10. - 7.10.                             Amnestie

3.10.    12:00 - 17:00 hod.     Den otevřených dveří

Vyhlášení 7. ročníku literární soutěže žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol.

Vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ na téma SRPEN. Práce budou vystaveny v galerii na Slepičím trhu.

Vyhlášení celoroční soutěže pro žáky 2.a 3. tříd ZŠ - Čtenář roku 2012

Výstavka - Babiččiny oblíbené knihy
Rady Mudrbabky
( soutěže, uhodni přísloví, rčení podle kresby)

Besedy pro žáky 2. až 5. ZŠ na téma
Hrajeme si s pohádkami
Informační hodina
Vědomostní stopovaná - práce s knihou
Beseda pro žáky ZŠ Praktická - Hrajeme si s pohádkami

Dne 27.dubna 2011 znojemská knihovna přivítala paní spisovatelku Ivu Procházkovou, autorku knih pro mládež. 137 žáků znojemských základních škol  mělo možnost se osobně  s ní setkat a vyslechnout její poutavé vyprávění.

Velikonoce v dětské knihovně
Čtení pomáhá
Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení
 

vyzývá

čtenáře, aby se zapojili do celostátního projektu
Čtení pomáhá

Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti budou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu.
Žák, který se zaregistruje na tomto webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí, které budou adresné a konkrétní.
 
 
 
 

Seznam knih a další podrobné informace najdete na www.ctenipomaha.cz.

 

MILÍ ČTENÁŘI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ,

 

kdo z Vás četl některou z těchto knih a má svoji emailovou adresu, nebojte se, přihlaste se do projektu. K dispozici máte  šest internetových míst a knihy.

POMÁHAT DRUHÝM JE DOBRÁ VĚC, ZKUSTE JI.

A UVIDÍTE, VE VAŠEM SRDCI SE ROZLEJE POCIT ŠTĚSTÍ

Z DOBŘE VYKONANÉ PRÁCE.

Fimfárum - Jan Werich                 

Znojemskou knihovnou úderem 19. hodiny zněla Znělka noci s Andersenem, která přilákala do sálu knihovny všechny znojemské spáče - žáky a pedagogy ze ZŠ nám. Republiky a ZS Jubilejní park /87/. Shromáždění navštívil zástupce města Znojma Oto Mašek, regionální spisovatel Mgr. Jiří Svoboda a paní ředitelka  knihovny Věra Mašková. Hosté přečetli dětem neuvěřitelné příběhy Puntíkářů a Duchařů. To proto, aby 23 odvážných žáků ZŠ Jubilejní park si dodalo odvahu spát v knihovně. Kde se opět, po několika letech, objevil její DUCH a začala úřadovat paní Knihomolka. Hrály se hry / městečko Palermo /, 6 smysl aneb Co si myslí a co by udělali dvojí spolužáci, maloval se DUCH knihovny, vymýšleli jsme pro něj jméno adt. Kolem 22.00 hodiny jsme lehce povečeřeli a poté se vypravili poznávat nástrahy a krásy nočního Znojma.  Na náměstí T.G.Masaryka, jsme měli za úkol najít označené místo, kde podle pověsti  spadl císař Zikmund z koně. Najednou kolem nás projelo černé nenápadné auto, kterému, svítily přerušovaně na zadním okně světla. Kousek od nás zastavilo. Všichni jsme zůstali stát. Co to je? Co se to děje? Z auta vystoupili dva příslušníci České policie. Každý měl za pasem pistoli. A šli přímo k nám.

Noc s Andersenem

Že bychom byli tak hluční a rušili noční klid? Když přišli blíž, na jejich tvářích se objevil úsměv.Noční spáče, vlastně nespáče přišli pozdravit i příslušníci České policie. Po jejich vyprávění a hlášení jsme se pokojně odebrali do knihovny. A po 3 pohádkách jsme klidně usnuli. Vždyť náš spánek hlídá nejen dobrý duch knihovny, s kterým jsme se skamarádili, ale i Česká policie.

 Sčítání spáčů Městská knihovna Znojmo, dětské odd.

23 dětí
2 učitelky
1 knihovnice

v číslech a obrazech

V měsíci březnu navštívilo knihovnu 1.160 čtenářů, kteří si vypůjčili 2.657 knih a časopisů.

605 návštěvníků se zúčastnilo 20 besed a 8 akcí.

Knihy byly za malou chvíli rozebrány

I knihy chtějí být zdravé a krásné. První pomoc byla poskytnuta 15 knihám.