Zobrazení: 1202

„Cože?“ Zvolal ještě o stupeň udiveněji, než prve, „ a vaším druhým svědkem je pan Aramis?“

„Zajisté. Cožpak nevíte, že my nepodnikáme nic jeden bez druhého a že nám mezi mušketýry i v gardě, u dvora i ve městě říkají Athos, Porthos a Aramis čili nerozluční? Ovšem, vždyť vy pocházíte z Dax nebo Pau…“

Správná odpověď

 

 Pátkův otec nechtěl věřit, že je na světě. Byl přesvědčen, že si pro něj přišel Pátkův duch spolu s duchem tohoto bílého muže, je snad již teď v posmrtném životě u boha ohně. Pátkovi dlouho trvalo, než otci vysvětlil, že ani on, ani Robinson nejsou duchové, ale že ho právě zachránili od jisté smrti.

Správná odpověď

 

Bystrouška neběžela, letěla zvolna jako v podzim lístek z javora a šklíbila se spokojeně:

„Spravuj si včílka svůj nos, já spravím tvoju nůšu.“ Hypolit Harašta konečně zase vstal, ale nohy se mu chvěly a jeho tělo trnulo v kříži, lopatkách a mnoha jiných místech.

Správná odpověď

 

Šel tatínek do lesa,

že si kloučka vytesá.

pařízek si našel v lese,

tesal, řezal, najednou

kořínky se nadzvednou

a pařízek se rozběhne.

 

Domů s tatínkem si kráčí,

tatínek mu sotva stačí,

maminka se raduje,

chtěla kloučka, už tu je.

 

Pekáč buchet upekla mu,

na zem ustlala mu slámu,

radují se, zpívají,

Otesánek jí a jí

a najednou rozhlédne se,

zívne, na mámu se třese.

Správná odpověď

 

„Snad ho ty roupy přejdou, až se trochu proběhne,“ sklesle mínil Kašička a postavil panáčka na zem. Panečku, to si dal! Pinocchio poskočil, zarejdil po světničce, a než se Geppetto vzpamatoval, vyběhl ze dveří, jen se mu za patami prášilo.

Správná odpověď

 

Rozčílená Saxana tedy jen povzbuzovala Honzu tenkým syčením a prskáním a zatínala drápky do okenního rámu. Honza byl silný a za chvíli se zdálo, že budou kluci žádat o milost. Pak se ale v pokoji objevil Čenda. Tři na jednoho! To už dopadlo pro Honzu špatně.

„ Neškodilo mu to,“ řekl Čenda, když už seděl Miky Honzovi na břiše a kluci mu svírali ruce a nohy.

Správná odpověď

 

V pondělí ráno, když všichni odešli a jen Vavřena zůstal, pravila mu všecka sklíčená:

„ Pane Vavřeno, po celou noc jsem nespala. Je to pravda, co mi Řezníčková povídala?“ „Copak?“

„ Že vy, pane Vavřeno, a pan Frybort jste to všechno nastrojili.“ „Ale slečno Elis, jen se nelekejte. Pouhé klepy.“

Správná odpověď

 

Záhy doběhli druzí dva koně a tiše stanuli opodál, jako by očekávali povely. „Musíme okamžitě do Meduseldu, síně vašeho pána Théodena,“ oslovil je vážně Gandalf. Kývli hlavami. „Čas spěchá, a proto s vaším dovolením, přátelé, pojedeme na vás. Prosíme vás, abyste běželi plnou rychlostí, jaké jste schopni. Hasidel ponese Aragorna a Arod Legolase.

Správná odpověď

 

Okolo lesa pole lán,

Hoj jede, jede z lesa pán,

Na vraném bujném jede koni,

Vesele podkovičky zvoní,

Jede sám a sám.

 

A před chalupou z koně hop!

A na chalupu klop, klop, klop!

Hola hej! Otevřete mi dveře,

Zbloudil jsem při lovení zvěře,

Dejte vody pít!

Správná odpověď

 

Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí vesničané buď štítili, buď báli, a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí „divá Báro!

Správná odpověď