Poznáš z které knihy pochází tato ukázka?

Poznáš autora tohoto úryvku?  

Správnou odpověď - najdeš za měsíc zde.

Odpovědi zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poznáš autora tohoto úryvku ?

?Já jsem Bucka, Matěj Bucka,? odpověděl mu neznámý a pokračoval: ?ten puk, co jsem kdysi dal tvému dědečkovi, opravdu není obyčejný. Vždy když s ním vystřelíš na branku, žádný, ani sebelepší brankář ho nedokáže chytit. Ale pozor, jeho moc není nekonečná, po dvaceti gólech zmizí. Proto na kouzlo nemůžeš spoléhat navždy. Dál poctivě trénuj, poslouchej trenéra, neulévej se??

Nápověda: javorový list, rybník, 50 let

Správná odpověď : Jiří Roupec ? Kouzelný puk Matěje Buckny

Poznáš autora tohoto úryvku ?

„Dozvěděl jsem se, že jste našli Tleskačův deník. Koupím ho od vás! Přijďte dnes k večeru, až se bude stmívat, do Slepé uličky ve stínadlech! Tam naleznete dům číslo 5 a v něm dole při zemi malé okno do sklepa. Bude pootevřeno. Položte na zídku za ně obálku s deníkem a vezměte si jinou, která tam bude připravena. Bude v ní sto korun! Za ten deník! Pak už nečekejte na nic a rychle zmizte! Čekám vás určitě. Přineste deník jistě!“
       
Nápověda: 0

Správná odpověď : Jaroslav Foglar

Poznáš autora tohoto úryvku ? 

„To je katastrofa,“ oznámila nám naše paní učitelka, které přezdíváme Drobinka, jelikož se jmenuje Drábková. „Ano, je to katastrofa, jak spolu o přestávkách mluvíte a jak se titulujete. Kolik jen volů já o té hlavní přestávce potkala! To se nestydíte? Mohla bych každého z vás, koho uslyším hanebně promluvit, nějak potrestat, jenže vám chci dát šanci. Opravdu, tu šanci dám vám všem, i těm, kteří se až dosud hrubě vyjadřují. Každý z vás, kromě Bohouška, si na zítřejší vyučování, na první hodinu, kdy máme český jazyk, připraví uchu lahodně znějící nadávku“……..

Nápověda: školáci – Bořík, Čenda, Mirek, Aleš.

Správná odpověď : Vojtěch Steklač

Poznáš autora tohoto úryvku ? 

Žil kdys kdes chlap.  Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. Nu a on krad, ten chlap. Krad, co moh a kde moh. Zvlášť  když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál, a nad vším jas. Jen hvozd se tměl, tam kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak Dán. ….   

Nápověda: Rozum a štěstí, Lakomá Barka, Královna koloběžka první

Správná odpověď : Jan Werich 

Poznáš autora tohoto úryvku ? 

A, panečku, tohle byla rána! Už několik dní před Štědrým večerem to začalo vypadat nějak divně. Sníh nebyl, žádné sáňkování, na lyže ani pomyšlení, pořád jen pršelo, černo a samé bláto. Aha – a lidé se lekli, že? Ba ne, nic se nelekli, takoví byli lidé v tom roce špatní, že se nelekli, a řekli si:“Nechť si, ať si žádné Vánoce nepřijdou, z toho my si nic neděláme. Však mi si uděláme Vánoce sami“….

Správná  odpověď : Josef Čapek

Na pasece stála pařezová chaloupka. V chaloupce byla světnice a v té světnici spali dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý černobíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modrobíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka.
Správná  odpověď :Václav Čtvrtek : Pohádky z Pařezové chaloupky…

„Motýlku, počkej, motýlku,“ běží krtek za motýlem, „létáš po světě a mnoho vidíš. Snad budeš vědět, kde bych dostal kalhotky s velkými kapsami……

„Ach ne, to jsou krásné kalhotky! A ty kapsy! Tam se mi vejde všechno, co jsem našel…..

Správná  odpověď : Miler Zdeněk: Krteček

Do války vytáhl i Achilleus, nejudatnější hrdina celé výpravy. Říkalo se o něm, že je nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, jaký bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilleus bude slavný hrdina, ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho ochránila od nepřátelských šípů a mečů, ponořila ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za patu. Divotvorná voda učinila Achillea nezranitelným na celém těle kromě paty…

Správná odpověď je : Staré řecké báje a pověsti – E. Petiška

Jak to nebesky hřeje, myslil si milionář. Veliká síla do mne vstupuje. Vše nezdravé bude spáleno a přetaveno v čistý kov. Vyjdu jako mladý bůh. Tolika lidem dávalo slunce štěstí a zdraví. Na mně je, aby bral toho součet, když ostatní všechny jsem odstranil. Oh, jak nesmírné štěstí jest, snésti štěstí všech jen na sebe.

Nápověda: básník – Balada o očích topičových
Pamětník - též napoví

Správná odpověď je: Pohádky – Jiří Wolker

Tu  rozhrnula  se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá panička, založila ruce v bok a spustila na mladého Lotranda:“Ty ancikriste, ty arcilotře, ty Babinský, ty bandito, ty Barnabáši, ty bašibozuku, ty cikáne, ty čerchmante, ty čertovo kvítko, ty darebo, ty darmošlape, ty ferino, ty Goliáši, ty hasačerte, ty Herodesi, ty hrdlořeze, ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chachare, ty indiáne, co se to opovažuješ, takhle přepadat poctivé a slušné lidi?“
„Promiňte, madame,“ zašeptal Lotrando zdrcen, neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.“
„To se ví, že je,“ pokračovala trhovnice, „a jaká dáma, ty jeden, ty Jidáši, ty Kaine, ty kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordýři.“
„Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní,“ omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.

Správná odpověď je: Devatero pohádek – Karel Čapek