Poznáš z které knihy pochází tato ukázka?

Poznáš autora tohoto úryvku?  

Správnou odpověď - najdeš za měsíc zde.

Odpovědi zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na pasece stála pařezová chaloupka. V chaloupce byla světnice a v té světnici spali dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý černobíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modrobíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka.
Správná  odpověď :Václav Čtvrtek : Pohádky z Pařezové chaloupky…

„Motýlku, počkej, motýlku,“ běží krtek za motýlem, „létáš po světě a mnoho vidíš. Snad budeš vědět, kde bych dostal kalhotky s velkými kapsami……

„Ach ne, to jsou krásné kalhotky! A ty kapsy! Tam se mi vejde všechno, co jsem našel…..

Správná  odpověď : Miler Zdeněk: Krteček

Do války vytáhl i Achilleus, nejudatnější hrdina celé výpravy. Říkalo se o něm, že je nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, jaký bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilleus bude slavný hrdina, ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho ochránila od nepřátelských šípů a mečů, ponořila ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za patu. Divotvorná voda učinila Achillea nezranitelným na celém těle kromě paty…

Správná odpověď je : Staré řecké báje a pověsti – E. Petiška

Jak to nebesky hřeje, myslil si milionář. Veliká síla do mne vstupuje. Vše nezdravé bude spáleno a přetaveno v čistý kov. Vyjdu jako mladý bůh. Tolika lidem dávalo slunce štěstí a zdraví. Na mně je, aby bral toho součet, když ostatní všechny jsem odstranil. Oh, jak nesmírné štěstí jest, snésti štěstí všech jen na sebe.

Nápověda: básník – Balada o očích topičových
Pamětník - též napoví

Správná odpověď je: Pohádky – Jiří Wolker

Tu  rozhrnula  se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá panička, založila ruce v bok a spustila na mladého Lotranda:“Ty ancikriste, ty arcilotře, ty Babinský, ty bandito, ty Barnabáši, ty bašibozuku, ty cikáne, ty čerchmante, ty čertovo kvítko, ty darebo, ty darmošlape, ty ferino, ty Goliáši, ty hasačerte, ty Herodesi, ty hrdlořeze, ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chachare, ty indiáne, co se to opovažuješ, takhle přepadat poctivé a slušné lidi?“
„Promiňte, madame,“ zašeptal Lotrando zdrcen, neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.“
„To se ví, že je,“ pokračovala trhovnice, „a jaká dáma, ty jeden, ty Jidáši, ty Kaine, ty kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordýři.“
„Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní,“ omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.

Správná odpověď je: Devatero pohádek – Karel Čapek

Jednoho večera byl strašný nečas; hřmělo a blýskalo se, pršelo, jen se lilo. Bylo to opravdu hrozné! Tu někdo zaklepal na dveře zámku a starý král šel otevřít. Venku stála princezna. Ale jak vypadala od toho deště a nečasu! Voda jí stékala s nosu na boty a odtud zase patami ven. Říkala však, že je opravdová princezna. No, však se přesvědčíme! Pomyslela si stará královna. Ale neřekla nic, šla do ložnice, vyndala všechny peřiny a položila hrachové zrnko na dno postele.Pak vzala dvacet žíněnek, položila je na to zrnko a potom ještě dvacet prachových peřin navrch na ty žíněnky.Tam měla princezna ležet v noci……

Nápověda: Mezinárodní den dětské knihy

Správná odpověď je: O princezně na hrášku – H. Ch. Andersen

????? byl v mnohém neobyčejně zvláštní chlapec. Už jen tím, že víc než kterékoli jiné období celého roku nenáviděl letní prázdniny. Navíc doopravdy stál o to, aby si mohl vypracovat všechny domácí úkoly, byl však nucen zabývat se jimi jen potají, uprostřed noci. A ještě ke všemu to byl čaroděj.
Byla už téměř půlnoc a ????? ležel na břiše v posteli, s přikrývkou přetaženou přes hlavu jako stan, v jedné ruce držel baterku a na polštáři měl položenou velkou rozevřenou knihu v kožené vazbě (Dějiny čar a kouzel od Babyldy Bagshotové). Hrotem svého brku z orlího pera přejížděl po stránce odshora dolů a zamračeně soustředěn hledal, co by mu pomohlo napsat požadovaný esej na téma Upalování čarodějek ve čtrnáctém století – pojednání o jeho bezúčelnosti.
Brk se zastavil nahoře u nadějně vyhlížejícího odstavce. Harry si posunul kulaté brýle na nose o kousek výš, přisunul baterku až ke knize a četl:
Lidé nedisponující čarodějnými schopnostmi (častěji známí jako mudlové) se sice v dobách středověku nesmírně báli čar a kouzel, nebyli však příliš zdatní v jejich rozpoznávání. Při oněch vzácných příležitostech, kdy se jim podařilo chytit skutečnou čarodějku či kouzelníka, nepřinášelo jejich upálení sebemenší efekt. Čarodějka či kouzelník prostě pronesli základní Ohněchladicí zaklínadlo a pak předstírali, že ječí bolestí, zatímco ve skutečnosti si užívali příjemného, lehce šimravého pocitu. Je dokonce známo, že Vendelína Výstřednice nalezla v upalování takovou zálibu, že se v různých převlecích nechala chytit celkem sedmačtyřicetkrát.

nápověda:

nápověda

Správná odpověď je: Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Je mně dlouhá chvíle, jelikož mám všecky knížky přečtené, a tak jsem se skamarádil s Otakárkem Soumarem. To bylo tak. Byla u nás v krámě paní Soumarová s Otakárkem a koupila Sidol na leštění kovů a vanilku. Otakárek pravil, že by chtěl se mnou chodit a že má všechny verneovky, a paní Soumarová se mne tázala, jestli chci být Otakárkovi přítelem. Odvětil jsem: ”Beze všeho, mně je to fuk!” a ona se smála. A pravila, abych k nim přišel, tak jsem přišel a Otakárek mně půjčil ”Oceánem na kře ledové”, což jest ohromné čtení, a obrázky v tom jsou ještě ohromnější.
Tatínek pravil, že je rád, když chodím k Soumarům, jelikož jsou to lepší lidi, a tím pádem se naučím dobrým způsobům, což prospívá obchodnictvu. Maminka pak mně přikázala, abysem u Soumarů porád říkal ”rukulíbám”, aby bylo vidět, že jsem dobře vedený. Já jsem jí to slíbil, ale neřekl jsem ”rukulíbám” a neřekl bysem to ani za pytel buráků, jelikož se stydím.
Nápověda: Bajza Petr, Jirsák Čeněk, Bejval Antonín, Kemplink Eduard, Zilvar z chudobince - s touto partou dětí se můžete setkat ve stejnojmenném televizním seriálu, který v těchto dnech běží na ČT 1..
Správná odpověď je: Bylo nás pět

Gerda líbala Kaje na tváře a ty hned rozkvetly, líbala ho na oči a ony se rozzářily jako ty její, zlíbala mu ruce i nohy a Kaj byl zase čilý a zdraví. Kaj s Gerdou se vzali za ruce a vydali se z velikého zámku domů.

Malá nápověda: V pohádce se vypráví o tom, jak veliká je moc věrné, nezištné lásky.

Správná odpověď je: Sněhová královna

Pak zavládlo ticho. Agáta se vzpamatovala jako první. Pomalu se vzpamatovával i Richard. Na čele měl pořádnou bouli, která se rychle barvila do modra. Oba se škrabali k zadním dveřím dodávky a lezli ven. Ani nebyli moc zaskočeni, když stanuli proti třem gangsterům, kteří na ně mířili pistolemi. Agáta a Lupa, kteří se navzájem podpírali, zvedli každý jednu ruku. Agáta vzdychla: „Vzdáváme se“.

Správná odpověď je: Agáta a doktor Lupa