Poznáš z které knihy pochází tato ukázka?

Poznáš autora tohoto úryvku?  

Správnou odpověď - najdeš za měsíc zde.

Odpovědi zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Poznáš autora tohoto úryvku ?

Když bylo po skromné štědrovečerní večeři, která se skládala z černé omáčky, připravené z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů a syrupu, a z českého kuby, kterého jistě všichni znáte, rozsvítil tatínek na stromečku svíčičky. V tu dobu obyčejně již také začínal obecní slouha vytrubovat po vsi vánoční koledu. Začínal vždy stejně u baráků dole pod pastouškou, a jakmile jsme my děti zaslechly první veselé zvuky trumpety, vyběhly jsme ihned ven, abychom toho vytrubování dosyta užily od začátku až do konce. Od té chvíle, kdy se tichou vesničkou rozlétly první jásavé tóny vánoční koledy, začínaly teprve opravdu vánoce.

Správná odpověď : Josef Lada

Poznáš autora tohoto úryvku ?

Známe jen ty věci, které si ochočíme,“ řekla liška. „Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mne!“
„Co mám dělat?“ zeptal se malý princ.
„Musíš být hodně trpělivý,“ odpověděla liška. „Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž…“
Druhý den přišel malý princ zas.
„Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu,“ řekla liška. „Přijdeš-li například ve čtyři hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí!

Správná odpověď : Antoin de Saint-Exupéry

Poznáš autora tohoto úryvku ?

Abyste věděli, jdu teď pohladit svou číču; poskytuje mi velkou útěchu, neboť mi důvěřuje, třebaže je to jen malé šedivé zvíře, které se ke mně bůhvíodkud zatoulalo z neznámých divočin pražských dvorů. Přede a dívá se na mne “Člověče,“ povídá, „podrbej mne mezi ušima.

Správná odpověď : Karel čapek - Pudlenka

Poznáš autora tohoto úryvku ?


Zahradníkův rok
Duben je kromě rašení také měsíc vysazování. S nadšením ano, s divokým nadšením a nedočkavostí jste objednali u zahradníků sazenice, bez kterých byste nemohli být dále živi: slíbili jste všem přátelům zahrádkářům, že si k nim přijdete pro odnože: nikdy, pravím, nemáte dost na tom, co už máte. A tak se vám jednoho dne sejde doma nějakých sto sedmdesát sazenic, které chtějí do půdy: v tom okamžiku se rozhlédnete po své zahrádce a shledáte se zdrcující jistotou, že to nemáte kam dát.

Správná odpověď : Karel Čapek – Povídky


Poznáš autora tohoto úryvku ?

Pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo: co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít dvacet devět tisíc sedm set třicet pět kroků, v čemž je zahrnuto osm tisíc dvě stě čtyřicet devět schodů nahoru a dolů, a že ty dopisy, co roznáší, jsou beztoho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je šest hodin; a když odbila hodina šestá, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal.
Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťápou po podlaze. Heleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši; měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové…..

Správná odpověď : Karel Čapek – Devatero pohádek

Poznáš autora tohoto úryvku ?

„Tady vidíte, pane Aronnaxi, že všechny rozměry lodi, v níž plujete. Má tvar hodně protáhlého válce s kuželovitými konci. Připomíná značně doutník, což je tvar, kterého bylo použito v Londýně k mnoha podobným konstrukcím. Délka válce od špičky ke špičce je přesně 70 metrů a nejdelší příčná vzpěra je 8 metrů dlouhá....
Z těchto svou rozměrů si můžete prostým výpočtem zjistit povrch a objem Nautilu . Jeho povrch má 1011 čtverečních metrů a 45 cm. Jeho objem je 1500 krychlových metrů a dvě desetiny. To znamená, že při úplném ponoření vytlačuje 1500 krychlových metrů, čili váží právě tolik tun.

Správná odpověď : Jules Verne – 20 tisíc mil pod mořem

Poznáš autora tohoto úryvku ?

„A tohle už nedělej, to ti radím! Ale jsi hodná, žes mi zachránila život, za to ti děkuju!“
„Řekla jsem ti – táhni ke všem čertům“, opakovala R…. a utíkala, ani se neohlédla. Ale zrovna když doběhla ke kamennému schodišti, které vedlo z cimbuří dolů do hradu, uslyšela, jak za ní Birk volá: „Třeba se ještě uvidíme, ty holko loupežnická!“

Správná odpověď : Astrid Lindgrenová – Ronja, dcera loupežníka

Poznáš autora tohoto úryvku ?


A než jsem se nadál, přikvapily vždy vánoce a s nimi nejkrásnější den v roce – Štědrý den! Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky – nikdy jsem nic pod stromeček nedostával – ale těšil jsem se na vánoce pro tu obecnou krásnou náladu. Stromeček míval jsem jen malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem vždy z něho větší radost než děti, které měly stromy až ke stropu. Stával na stole, upevněn do starého železného moždíře, aby se nepřevalil. Kolek dokola visely z něho řetízky z barevných papírů, na větvích cukroví v řasnatých papírcích a červená panenská jablíčka se rděla ve svěží zeleni.

Nápověda: slavíme 100. výročí narození tohoto spisovatele a malíře.

Správná odpověď : Josef Lada

Poznáš autora tohoto úryvku ?

Cestou ke křižovatce přicházejí dvě jičínské paninky, obě úhledné, a přece každá jiná.
Jedna má vlasy černé a ruce běloučké, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka.
Anka spatřila sluneční prstýnek dřív. Hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst, a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmíň dvanáct dukátů.

Správná odpověď : Václav Čtvrtek

Poznáš autora tohoto úryvku ?


1. Budeš ctít třídního učitele svého víc než sebe sama. Jen tak dojdeš blaženosti a klidu během své školní docházky.
4. Nepožádáš spolužáka či spolužačku svou před vyučováním o sešit s domácím úkolem, abys ho opsal.
8. Do školy budeš chodit včas, pravidelně a rád, jakož i nebudeš obtěžovat falešnými omluvenkami.
9. Během vyučování se zdržíš všech rádoby vtipných poznámek a soustředěně budeš naslouchat výkladu.
10. Pamatuj, že se neučíš jen pro sebe a pro zábavu, ale také pro radost svého třídního učitele.

Právě jste si přečetli 5 nejdůležitějších /podle paní knihovnice/ přikázání od jednoho nejmenovaného učitele - z jedné nejmenované základní školy.

Správná odpověď : Vojtěch Steklač – Pekelná třída řádí