Spisovatelé do knihoven s Annou Beatou Háblovou

V úterý 16. 11. 2022 proběhla v konferenčním sále knihovny beseda v rámci projektu Spisovatelé do knihoven s architektkou, urbanistkou a básnířkou  Annou Beatou Háblovou. Účastnili se jí opět studenti maturitního ročníku Gymnázia Dr. Karla Polesného. Beseda se nesla v duchu propojení literatury a architektury. Ve svých dílech spisovatelka popularizuje architekturu, která se prolíná také do její poezie. Poutavé povídání autorka doplnila čtením z knihy Nemísta měst a sbírek O mé závislosti nikomu neříkej a Nevypínejte. Vše zakončila ukázkou své slam poetry.

Spisovatelé do knihoven s Annou Beatou Háblovou   Spisovatelé do knihoven s Annou Beatou Háblovou   Spisovatelé do knihoven s Annou Beatou Háblovou