CS EN DE

Trénink paměti pro A3V

V dubnu se po nucené pauze nanovo rozjela Akademie třetího věku, čili A3V, pořádaná Městskou knihovnou Znojmo.

Ve dnech 28. a 29. 4. 2021 se pro posluchače uskutečnil on-line Trénink paměti. Jednalo se o první seminář A3V v on-line formátu. Seminářů se zúčastnilo celkem 30 seniorů. Lektorkou byla Mgr. Blanka Hálová – trenérka kognitivních funkcí.

Trénink paměti byl koncipován opravdu jako trénink, a tak se posluchači A3V museli zaobírat přesmyčkami, pátráním po zapomenutých povoláních i pamatováním obrázků. Kromě toho si vyzkoušeli svůj postřeh, protáhli si tělo i hlavy při křížových cvicích a potrápili svou krátko-, středně- i dlouhodobou paměť.

Na základě vyplněných dotazníků od frekventantů A3V můžeme s radostí konstatovat, že se tato akce většině hlasujících líbila a podobnou akci by navštívili znovu. V rámci možností vyhovoval i nezvyklý formát.

Všechny ty, kterým se trénink paměti líbil, snad potěšíme následující informací. Městská knihovna Znojmo plánuje od nového školního roku 2021/2022 pravidelný kurz Trénink kognitivních funkcí pro seniory v prezenční formě v prostorách konferenčního sálu knihovny. Trénink plánujeme pořádat vždy 1x za 14 dní.

Všem posluchačům děkujeme za účast a těšíme se na další on-line nebo ještě lépe osobní setkání při dalších přednáškách A3V.

Mgr. Blanka Hálová


Ohlasy účastníků semináře:

„Nezvyklá forma ukázala většině účastníků, že zvládnou to, co je pro jejich vnoučata každodenní realita ☺“

„Trénování paměti seniorů je výborný nápad, děkujeme za tuto novinku! Uvítala bych např. i nějaké mnemotechnické pomůcky na zapamatování telefonních čísel

„Akce byla výborná, ráda bych se zúčastnila i dalších akcí touto formou. Bylo to super. Děkuji.“

„Byl to alespoň trochu kontakt s jinými lidmi za této situace, kdy nikam nechodím. Děkuji.“

a3v fotokolaz