Jaro s knihou bez hranic

Dne 6. 5. 2023 podnikla Městská knihovna Znojmo ve spolupráci se Stadtbücherei/Mediathek Retz, NP Podyjí a LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg přeshraniční literární putování s názvem „Jaro s knihou bez hranic.“
Cílem akce bylo utužení spolupráce mezi regiony jižní Moravy a Dolního Rakouska, seznámení veřejnosti s knihou Poezie květin autorky Jany Táborské a podpora bilingvního setkávání mezi občany České republiky a Rakouska.
Na začátku pronesl úvodní slovo starosta Retzu pan Stefan Lang.
V rámci akce jsme se dozvěděli informace o regionu od pana Lorenze, prohlédli si rostliny z knihy Poezie květin v terénu a autorka knihy nám přečetla několik textů ze svého díla. Využili jsme také možnost občerstvení a odpočinku na Svatém kameni, následoval dvojjazyčný přednes místních pověstí.
Na závěr byl poskytnut prostor pro dotazy a proběhla autogramiáda paní Táborské.
Akce se velmi vydařila, děkujeme všem pořadatelům i účastníkům za krásné prožití sobotního dne.