CS EN DE

Proběhl první webinář "Procvičte si mozek s knihovnou" pro skupinu 60+

Dne 20.4.2021 proběhl první online webinář pořádaný Městskou knihovnou Znojmo se zaměřením na trénink paměti. Určený byl pro seniory 60+ a nesl název Procvičte si mozek s knihovnou.  Lektorkou byla Mgr. Blanka Hálová – trenérka kognitivních funkcí.

S napětím jsme očekávali, kolik posluchačů uvítáme a nakonec jsme byli mile překvapeni. Zúčastnilo se 6 odvážných seniorů a všem bez rozdílu se webinář líbil.

Senioři si vyzkoušeli několik aktivit na protažení mozkových závitů – museli poznat obrazec na základě popisu, počítat za pochodu i kontrolovat domácnost, protáhnout si ruce a prsty a dokonce dostali i domácí úkol. (Kterému se ku podivu nebránili J.)

Posluchači brali webinář jako příjemné pobavení a zpestření dne, ocenili kvalitu hovoru. Vyhovovala jim náročnost aktivit i komorní účast. Všichni zúčastnění se vyjádřili, že rádi budou participovat i na dalším webináři s podobným tématem.

Tímto účastníkům děkuji za odvahu a skvělou práci na webináři.

Zároveň si dovoluji pozvat všechny zájemce na další webinář Procvičte si mozek s knihovnou pro seniory 60+. Ten se bude konat 19.5.2021 od 9 do 10 hodin. Více informací zde.

Ani na ostatní věkové skupiny nezapomene, nejbližší příští webinář Procvičte si mozek s knihovnou je určen pracujícím bez rozdílu věku a uskuteční se 13.5.2021 od 17:15 do 18:15. Více informací zde.

Srdečně všechny zveme.

Proběhl webinář Procvičte si mozek s knihovnou pro skupinu 60+