4.ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů


Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno – dle výběru dětí, rozsah libovolný.
1. kategorie  - žáci  2. – 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. – 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. – 9. tříd
4. kategorie  - studenti středních a učňovských škol
Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 6. března 2009. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále Měk  dne 25. března 2009 v 8.30 hod.
Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže  a budou uveřejněny na webových stránkách knihovny.