8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

Vytisknout
M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

8. ročník literární soutěže

Autorské čtení

žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol


Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno – dle výběru dětí, rozsah libovolný.
1. kategorie  - žáci  2. – 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. – 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. – 9. tříd
4. kategorie  - studenti středních a učňovských škol
5. kategorie -  kolektivní práce
Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě a na všech odděleních a pobočkách do 8. března 2013. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo dne 26. března 2013 v 8.30 hod. a 27. března 2013 v 8.30 hod. Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.
8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů