Den pro dětskou knihu - 4. ročník - hodnocení

V pátek od 8.30 – 9.30 hodin v dětském oddělení proběhla beseda na téma Ladovské vánoce. Děti se seznámily, jak se slavily vánoce před sto lety, připomněly si vánoční zvyky. Dozvěděly se, kdo všechno roznáší dárky a jak slaví vánoce jiné národy. A také, že dříve nebyly vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce, přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti. Nakonec proběhl  malý  vánoční kvíz.

V 10.00 hodin žáci 4. C. a 4. D. ze ZŠ Slovenská  přivítali spisovatelku Věru Kociánovou a ilustrátora Vojtěcha Jirásko, kteří dětem představili svoji knihu Litevské pohádky. Seznámili děti, jak vznikla jejich kniha, co všechno musí spisovatel udělat, oběhat, zařídit…
Po přečtení pohádky Mrazík, byly děti rozděleny do skupin. Jedna skupina představovala spisovatele, druhá ilustrátora, na knize se také podíleli korektoři, tiskaři a vazači.
Nebyla to jen tak obyčejná literární beseda, ale interaktivní. Děti neseděly, neposlouchaly, ale tvořily. A co v tento „Den“ mohlo vzniknout z velkého úsilí dětí, učitelek, spisovatelky a ilustrátora?

Milá knihovno! Do nového roku Vám přeji: hodně čtenářů, knížek, které se nám dětem budou líbit. Prostě ať jste nej…

 Všechno nejlepší v novém roce 2011, hodně zajímavých knih a hodně peněz na ně.

 Přeji knihovně a čtenářům mnoho krásných knih.

 Ať do knihovny chodí pořád tolik čtenářů jako dnes.

 Tak to byla přání návštěvníků dětského oddělení, za které moc děkujeme.

  Milí návštěvníci a čtenáři dětského oddělení

Když ve vzduchu zakrouží pár vloček sněhu, nastavme jim tvář, ať cítíme tu něhu, když pohladí nás, hned ustoupí zlost, proto si přejme, ať vloček je dost.

Krásné Vánoce a bohatého Ježíška vám přeje vaše paní knihovnice z vršku.