Týden knihoven 2010 v dětské knihovně očima fotografa

Vytisknout

Pondělí -  SENIOŘISenioři
Posilování mezigeneračních vztahů

 

Co četli Vaši prarodiče – výstavka

Babička ví, babička poradí -  soutěžní kvíz


Úterý – PRO RODIČE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Jesle v knihovně – akce pro děti od 0 – 3 let  a jejich rodiče na MD

5.10. 2010     od  9. 00 – 11. 30 hod.Čápmaminka
/předčítání, malování, hraní/

V tento den bylo sychravé, deštivé počasí, foukal vítr a maminky na MD se asi bály o své malé ratolesti a tak bohužel nikdo do knihovny nedorazil. Zdraví miminek je přednější.


Středa – PRO DĚTI
Knihovna dětem  aneb Den plný her, pohádek, soutěží a zábavy

Přiveď nového kamaráda 4. října 2010 do knihovny! Roční poplatek mu bude prominut!!
Svého kamaráda přivedlo  7 čtenářů.

Radostná zpráva pro hříšné lidi z města dětského –  Amnestie


Vyhlášení soutěže Čtenář roku 2011 pro žáky 2.-3. tříd

M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o

dětské oddělení
Autorské čtení
vyhlašuje
6. ročník literární soutěže
Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno. Maximální délka příspěvku 2 strany A4.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2011. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále Měk  dne 23. března 2011 v 8.30 hod / 1. a 2. kategorie/ a 24. března 2011 v 8.30 hod./ 3. a 4. kategorie/.  

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.

Čtvrtek – PRO HANDICAPOVANÉDěti
Zábavné dopoledne pro žáky ZŠ Speciální a Praktické Znojmo
7. 10. 2010
Tam byl i můj domov
Chat dětí z DD s dětmi z jiných DD. Této akce se zúčastnily děti z DD Hakenova.
Od 16.00 – 17.00 hodin chatovalo 7 dětí / věk 14-17 let/.

 

Pátek – PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINYmensiny
Romské pohádky nejen pro Romy – beseda

 

 

Naši spolužáci – výstavka knih

Jsme tady doma -   setkání dětí různých národností plné zajímavostí, her a besed  12. 00 – 17. 00 hod.

 

Týden knihoven v číslech
Návštěvníci:   449 čtenářů
Vypůjčky:    1. 119  knih a časopisů
Bylo uskutečněno  kromě jiného i 11 besed.