6.ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

Vytisknout
M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení
Autorské čtení
vyhlašuje
6. ročník literární soutěže
Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno. Maximální délka příspěvku 2 strany A4.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2011. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále Měk  dne 23. března 2011 v 8.30 hod / 1. a 2. kategorie/ a 24. března 2011 v 8.30 hod./ 3. a 4. kategorie/.  

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.