Milost v rámci akce "Týden knihoven"

Vytisknout
M ě s t s k á  k n i h o v n a  Znojmo
d ě t s k é   o d d ě l e n í
uděluje
v rámci akce  „ TÝDEN  KNIHOVEN”


Milost

M I L O S T

všem svým čtenářům, kteří v tyto dny vrátí
knihy. Pokuta Vám bude prominuta  !!!
 Milost Milost Milost Milost Milost Milost Milost