Zábavné odpoledne v dětském oddělení

Dětské odpoledne

Druhé zábavné odpoledne v dětské knihovně. A co tentokrát čekalo na jeho návštěvníky?
Zkouška myšlení, zručnosti, přesnosti, rychlosti, trpělivosti
Akce se zúčastnilo 15 dětí.


image009

Týden knihoven nejen v číslech na dětském oddělení

Týden knihoven nejen v číslech na dětském oddělení

6. 10. 2014  -  10. 10. 2014

366 čtenářů si vypůjčilo 952 knih
Týden knihoven nejen v číslech na dětském oddělení

Akce název počet účast
Beseda 8 197
Amnestie 1 28
Registrace zdarma 1 69
Výstavka knih 2  
Soutěž 1 26
Den otevřených dveří 1 98
Anketa Moje babička je 1 22
Vyhlášení literární soutěže 1  
Volný čas 1 15
  17 455

Týden knihoven nejen v číslech na dětském oddělení
Týden knihoven nejen v číslech na dětském oddělení
Moje babička je -hodná se zlatým srdcem, šukár, veselá, mrtvá, laskavá...
Jak strávili svůj volný čas návštěvníci knihovny? Odpověď na tuto otázku, Vám dají následující fotografie.
I na počítačovém stole se dá hrát pexeso
Bylo to fajn. Moc se mi to líbilo. Příště přijdu zase.

Získal jsem nové kamarády

Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašujeme, že jsme se 24. 9. 2014 od 8.00 do 8.10 hodin zúčastnili pokusu o rekord „Nejvíce čtoucích a poslouchajících“ čtením z knihy O víle Majolence a profesorovi z Prachatic spisovatele Hynka Klimka v počtu …43  dětí a dospělých. Akce se zúčastnili žáci a pedagogové ze ZŠ a Praktické školy Znojmo.

Snad i my trošku přispějeme k překonání rekordu z roku 2010.

REKORD DOSAŽEN A ZAPSÁN DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
Do akce O nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí -  se zapojilo 15 876 lidí ve152 institucích.
Této akce se ve Znojmě kromě knihovny zapojila i ZŠ nám. Republiky.


Obrázek 1 : Odstartováno. Začínáme

Obrázek 2: Pozor! Foto do PelhřimovaNAŠE MALÉ REKORDÍKY


Obrázek 3: Děkuji, teď jsem nejkrásnější a nejdelší dráček

SLET MOTÝLŮ
Obrázek 4: To se nám to povedlo

SVĚTLUŠKA opět zazářila v dětské knihovně


Nevidím!   Mám zavřené oči.   Tma?!   To nedokážu!   Spadnu!   Kde to je?   
Pomoc!

Otevři skříňku

Pověs si bundu

Posaď se

K tomu, aby člověk v knihovně viděl, nemusí mít otevřené oči. K tomu je třeba otevřít srdce
Noc s Andersenem 2014

Pamětní průkaz

Znělka svolává všechny účastníky 12. znojemské  andersenské noci. Úderem 19.00 hodiny se všichni scházejí v sále MěK. Zazní první pohádka v podání regionálního spisovatele a paní ředitelky knihovny.

Píseň o komisaři Vrťapkovi rozezpívá a roztančí celý sál a vyloudí úsměv na tvářích  pořadatelů i vzácných hostů.

V knihovně zůstalo spát 23 nocležníků, kteří pomáhali komisaři Vrťapkovi s jeho případem. Dokonce museli se i vydat do nočních ulic Znojma.

Ranní stávání, snídaně a hurá domů. Za rok na shledanou.

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Březen měsíc čtenářů v dětské knihovně 2014

Březen měsíc čtenářů
 
1. Týden čtení – Čteme pro radost

- Jazykolamy

- Račí čtení

- Čtvercové čtení

- Postřehové čtení

257 žáků ze ZŠ nám. Republiky, ZŠ Prosiměřice a ZŠ Praktická četlo pro radost.

2. Amnestie využilo 24 hříšníků města dětského.

3. Čtení pomáhá

 
 

Den bezpečnějšího internetu I o prázdninách ON - LINE

www.saferinternet.czMyslíte si, že svět internetu je bezpečný? O tom jaká úskalí na Vás v tomto prostředí čekají se návštěvníci přesvědčili prostřednictvím počítačové hry Webovou divočinou, seznámili se s Desaterem pro bezpečný internet a své znalosti si ověřili v kvizu Bezpečně na chatu.
Už ví, že nejdůležitější je chránit si své soukromí a ověřovat si informace.
I na internetu platí heslo „Důvěřuj, ale prověřuj“.

Den bezpečnějšího internetu

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení
DEN bezpečnějšího internetu
 
http://www.saferinternet.cz/

I  o  prázdninách
O N – L I N E
20. 2. 2014
8. 00  -  12. 00


  • Vědomostní kvíz Bezpečně na chatu
  • Chraň si své soukromí / seznámení s Desaterem pro bezpečný internet/
  • Výtvarná soutěž Myš

9. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

9. ročník literární soutěže

Autorské čtení

žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.
Téma naší soutěže není stanoveno – dle výběru dětí, rozsah práce do dvou A4.

1. kategorie  - žáci  2. – 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. – 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. – 9. tříd
4. kategorie  - studenti středních a učňovských škol
5. kategorie -  kolektivní práce

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou.  Příspěvky budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 9 Znojmo a na všech odděleních a pobočkách knihovny do 8. března 2014.

Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo dne 26. března 2014 v 8.30 hod. a 27. března 2014 v 8.30 hod.
Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.