Děti a Karel IV.

Souhrnný přehled akcí k 700. výročí Karla IV. v dětské knihovně

Název akce počet   účast
Život Karla IV. 4 žáci 5. ročníků ZŠ 102
Praha za Karla IV. - pověsti 5 žáci 4. ročníků ZŠ 121
Karel IV. - video, prezentace 2 ZŠ Vrbovec, ZŠ Praktická 91
Den s audioknihou Toulky českou minulostí 1 žáci 5. ročníků ZŠ 16
Jarní prázdniny s Karlem IV. 1 návštěvníci knihovny 27
Vědomostní tříkolová soutěž Karel IV. 1  návštěvníci knihovny 32
Kniha na sloupu-Četba z knihy Příběhy českých knížat a králů 1 návštěvníci knihovny  
Anketa 1 žáci 5. ročníků ZŠ 62
  16   451

Anketa -
Kdybys měl/a/ tu moc jako Karel IV., co bys udělal/a/ pro královské město Znojmo? Účast 58Karel IV.
 • Postavit vodní elektrárnu
 • Opravit Loucký klášter
 • Chránit mír
 • Odstranit chudobu a hlad
 • Zákaz kácení stromů
 • Chránit občany před povodněmi a zlými lidmi
 • Snížit daně
 • Vybudovat ZOO
 • Zvýšit ostrahu města
 • Zakázat herny
 • Zákaz týrání zvířat
 • Založit víc parků
 • Opravit domy
 • Nařídit všem, aby chodili pěšky
 • Nařídit uniformy do škol
 • Nařídit - kdo nechce pracovat, nedostane podporu
 • Založit nové vinice
 • Zvýšit odměny za poctivou práci
 • Zavést povinnou vojenskou službu
 • Rozestavit po městě více laviček
 • Zavést do všech institucí bezbariérové vchody
 • Opravit chodníky
 • Postavit nové sportovní haly
 • Postavit baráky pro bezdomovce
 • Zlepšit příjezdovou cestu k našemu domu
 • Zrušit školu
 • Zakázat kouření
 • Povýšit Znojmo na hlavní město

Znojmo 790

Noc s Andersenem 1. - 2. dubna 2016
Úderem devatenácté hodiny se rozezněla znělka, která zahájila 16. Noc s Andersenem ve znojemské knihovně. V sále MěK se sešli všichni znojemští spáči (87) 5. A, 5. B ze ZŠ náměstí Republiky a ZŠ Václavské náměstí odl. pracoviště Jubilejní park.

Oslavili jsme narozeniny Malé mořské víly i Andersena. Seznámili jsme se nejen s pohádkovými postavami H. CH. Andersena, ale i se skřítkem Pitrýskem, který se vydal do Dánska hledat velkého pohádkáře, aby se ho zeptal, proč není v jeho pohádkách. Odpověď jsme slyšeli od místostarosty Mgr. Jana Blahy a paní ředitelky MěK Znojmo Věry Maškové. Potom se spáči odebrali do svých andersenkých pelíšků.

V knihovně zůstali jen páťáci (25 ze ZŠ Jubilejní park). Noc strávená mezi knihami měla kouzelnou moc. Hráli jsme hru Městečko Palermo, četli, poslouchali, vyluštili jsme hádanku nakladatelství Albatros. Pitrýsek nás provázel celý večer a zúčastnil se i výpravy znojemskými uličkami. Pohádkovou noc jsme zakončili, jak jinak než pohádkou.

Ráno nás čekaly dárky od sponzora Manner a pamětní kartičky. Na tuto noc budeme dlouho vzpomínat. A těšíme se na příští Noc s panem Andersenem.
 
Procházka nočními ulicemi Znojma nesmí chybět
Příprava na noc
 

Březen - měsíc čtenářů očima fotografa

V březnu čtenáři svátek měli,
nejen knihy tu na mě čekaly.
Podívejte se, co všechno návštěvníci a čtenáři v dětské knihovně zažili.Název akce Počet Účast  
První návštěva knihovny 4 46 MŠ: Gránická, Jánského, Pražská, Dělnická
Beseda Karel IV. 2 74 ZŠ Vrbovec, ZŠ Jubilejní park 5. třída
Zdeněk Svěrák 2 41 ZŠ Mládeže 3. C, ZŠ Václavské nám. 4. třída
Hrajeme si na knihovníky 2 42 ZŠ Jubilejní park 5. A, ZŠ Suchohrdly 4. třída
Václav Čtvrtek 1 14 ZŠ Jubilejní park 2. A
Znojemské ulice 1 7 ZŠ Praktická
Jaro, Velikonoce 2 20 ZŠ Václavské nám. 1. třída, ZŠ Praktická
Beseda s Janem Opatřilem 3 106 ZŠ Slovenská, ZŠ Jubilejní park, ZŠ Republiky
Vyhlášení výsledků AČ 2 107 ZŠ Znojemska
Jarní prázdniny s Karlem IV. 1 27  
Registrace čtenářů zdarma 1 26  
Amnestie čtenářů 1 8  

SUK

Jarní prázdniny s Karlem IV.


   

Předškoláci v knihovně
MŠ Tvořihráz, MŠ Pražská, MŠ Dělnická a MŠ Jánského


Knihy z knihovny čteme doma, ve škole, ale i na sloupuZŠ Vrbovec a Karel IV.

Jaro jsme v knihovně přivítali kvízem


Jan Opatřil s kapříkem Metlíkem v knihovně


Autor Jan Opatřil Autorem tohoto malého dílka je kolektiv žáků ZŠ Pražská, odl. pracoviště Slovenská
 

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
16. 3. – 17. 3. 2016
     

Den s audioknihou 27.1.2016


Průběh besedy v dětské knihovně byl jiný než jsme zvyklí. Paní knihovnice nám představila tištěnou knihu „Toulky českou minulostí“, řekla pár zajímavostí o Karlu IV. a poté nám oznámila, že dnes si vzala na pomoc audioknihu. Pustila CD přehrávač  a my jsme poslouchali, poslouchali… Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o Karlu IV.
Den s audioknihou, vlastně hodinka, byla zajímavá, poutavá a poučná. Nové poznatky někteří z nás využili k tomu, že se zapojili do soutěže Život a dílo Karla IV.. Zodpovědět některé otázky tak pro nás byla hračka. Moc se nám hodina líbila a paní knihovnice nám slíbila, že opět s audioknihou se v knihovně setkáme.
Žáci 5. A ze ZŠ Václavské náměstí, odloučené pracoviště Jubilejní park      image004

    

Cesta do Afriky

Žáci sekundy 8letého gymnázia školy GPOA Znojmo již to znají – vyběhnout do 2. patra knihovny, vzít si polštář, zalézt si do svého koutku a číst. Využili jsme opět nabídky znojemské knihovny a strávili jsme čtecí hodinu právě zde. Tentokrát nám ochotná paní knihovnice připravila cestopisy. Někdo se tedy s knížkou vydal na Šumavu, někdo až za polární kruh, další do Afriky.

    

Další fotografie najdete na https://alenapaulenkova.wordpress.com/2016/01/31/cesta-do-afriky/

Křest knihy Karla Klimeše

image001

Křest knihy Karla Klimeše

image002

10 pohádek pro Justýnku

s ilustracemi Libuše Šuléřové

očima fotografa

    

        

    

    

   

Akce se zúčastnilo 53 čtenářů a návštěvníků.

Večerní křtění knihy

 

    

    

    

Naše město

Hravého vyprávění o znojemských ulicích se zúčastnilo 42 žáků a pedagogů ze ZŠ Praktická.Malý kvíz: Najdi autora

Fimfárum

Noc na Karlštejně

Kytice

Babička

Staré pověsti české

Pejsek a kočička + Dášeňka       

Slezské písně

Kubula a Kuba Kubikula


Obrazové hádanky: Názvy ulic

nápověda – klášter
nápověda – klášter

     image012


    nápověda - náš národní strom
nápověda -  název zámku                             nápověda - náš národní stromimage020

Naše povídání jsme zakončili vánoční pohádkou a písní Vánoce, vánoce přicházejí.


image028
image028image028image028

11. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

11. ročník literární soutěže

Autorské čtení
žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.
Téma naší soutěže "KNIHA - KNIHOVNA" . Rozsah práce: maximum jedna A4.

1. kategorie  - žáci  2. - 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. - 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. - 9. tříd
4. kategorie  - učni a středoškoláci
5. kategorie -  kolektivní práce

Soutěžní práce musí být označeny: jméno, příjmení, škola, třída.  
Příspěvky budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 9, Znojmo
a na všech odděleních a pobočkách knihovny do 7. března 2016.

Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo
dne 16. března a 17. března 2016 v 8.30 hod.

Křest knihy Petry Dvořákové FLOUK a LÍLA 24.9.2015

24. září 2015Hlavní hrdinové

Osobnosti, které se zasloužili o křest knih

Raz, dva tři.....

Šťastná autorka a usměvavá ilustrátorkaŠťastná autorka a usměvavá ilustrátorka

Kateřina Hikadová

Petra Dvořáková

Autorské čtení

Libohlásek ze ZŠ nám. Republiky

Autogramiáda

Momentky - zachycující nezapomenutelnou atmosféru
podzimního večera v sále MěK Znojmo