Kolo štěstí 20. března 2017

Ach jo, zase pondělí. Ale pozor pondělí 20. března 2017 nebylo obyčejné. Vždyť začínalo jaro. Většina z nás se už na první jarní den moc těšila. A představte si, že OSN tento den vyhlásilo Mezinárodním dnem štěstí. A mít alespoň kousíček štěstí si přeje každý z nás.

Snaha o štěstí je základním lidským cílem," píše se v usnesení Valného shromáždění OSN, které vyhlašuje tento nový svátek. Zapojte se i vy do dnešních oslav Mezinárodního dne štěstí a užijte si nějakou skvělou zábavu.

I my jsme se zapojili,

kolo štěstí roztočili.

Jak přísloví praví

  • Odvážnému štěstí přeje
  • Štěstí přeje připraveným
  • Úsměvem ke štěstí
 

Co se dělo o jarních prázdninách v dětské knihovně - 2 část

15. a 16. března 2017

Dobrodružná cesta knihovnou


Rozlušti jméno a příjmení spisovatele

Najdi knihu a plň úkoly

Kde leží město?

  Aneb poznáváme Česko
Poznáš pohádkovou postavu

Slož ze slov název písněHod kruhem

Konečně jsem zabodoval 

Hledám další úkol Multikulturní znamená existenci a soužití alespoň dvou kultur vedle sebe a to jsme dokázali. Naplnili jsme heslo dětské knihovny.
Modrý, zelený, červený - všichni jsme stejní, máme stejná práva, ale i povinnosti a zákony musíme dodržovat všichni.

Turnaj s dámou

Co se dělo o jarních prázdninách v dětské knihovně - 1 část


13. a 14. března 2017

NONSTOP nejen s knihou v dětské knihovně 8.00 – 17.00 hod.

  
 

Jarní prázdniny v oddělení pro děti

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Vás zve na

Jarní prázdniny do knihovny

Co na Vás čeká?
Pondělí 13. 3.      Den otevřených dveří
Úterý 14. 3.          Nonstop den 8:00 - 17:00
Středa 15. 3. Dobrodružná cesta knihovnou
Čtvrtek 16. 3.      Turnaj s dámou

Jarní prázdniny

Renáta Fučíková v dětské knihovně

Dne 23. února 2017 naši knihovnu navštívila významná ilustrátorka dětských knih, časopisů, učebnic a poštovních známek Renáta Fučíková, která žákům ze šestých tříd ZŠ náměstí Republiky představila svoji knihu o Karlu IV. Akce se zúčastnilo 58 dětí.

Zabývá se především ilustrováním dětských knih, časopisů, učebnic a také nějakou dobu ilustrovala komiksy pro děti. Mimo jiné je také autorkou obrázkových knih, které sama píše, nejvíce o postavách a událostech z historie. Renáta Fučíková spolupracuje s nakladatelstvími: Panorama, Orbis Pictus, Mateřídouška, Ikarie, Albatros, Vyšehrad…

Získala mnoho významných ocenění doma i v zahraničí: Zlatá stuha za ilustrace knihy Pohádky bratří Grimmů, Zlatá stuha za ilustrace knihy Pohádky Oscara Wildea, Zlatá stuha za ilustrace Vyprávění ze Starého zákona, První cena na Bienale ilustrací v Teheránu 1999 za knihu Vyprávění ze Starého zákona, zápis na čestnou listinu IBBY, nominace na cenu Astrid Lindgren, cena White Raven od International Jugendbibliothek, cena Ministra školství ČR, trojnásobná nominace na cenu Magnesia Litera.

Ilustrace Renáty Fučíkové vycházejí i v zahraničních publikacích, například ve Francii, v Německu, v Jižní Koreji, v Polsku či v USA.


Renáta Fučíková v dětské knihovně


Renáta Fučíková v dětské knihovně

Renáta Fučíková v dětské knihovně

Renáta Fučíková v dětské knihovně

Renáta Fučíková v dětské knihovně

image006


Děti a počítače v dětské knihovně


Akce se zúčastnilo 28 dětí. Všechny zvládly  webovou divočinu. Takže test „Nevěř všemu, co je na internetu“ zvládly na jedničku.

  10 ZLATÝCH PRAVIDEL INTERNETOVÉ KOMUNIKACE

1. Nedůvěřovat neznámým lidem na internetu (můžou se vydávat za někoho jiného).
2. Nikdy nikomu na internetu nesdělovat osobní informace (o sobě, o rodičích, ani o kamarádech).
3. Nechodit na osobní schůzku s člověkem známým jen z internetu (nebo nechodit o samotě,
případně o schůzce předem informovat někoho dospělého).
4. Zabezpečit svůj profil na sociální síti (soukromí).
5. Chránit hesla.
6. Nezveřejňovat intimní a odvážné fotografie.
7. Neurážet, nenapadat, nevyhrožovat, psát gramaticky správně.
8. Nikoho bez souhlasu nenatáčet kamerou, nefotit a následně nezveřejňovat.
9. Zveřejněná “nezávadná” data (text, obrázky, videa…) nelze NIKDY bezpečně smazat.
10. Vyvažovat čas strávený na internetu reálným světem, reálnými vztahy a zážitky

 
Zajímavé odpovědi:

                                                         Jsi závislák?
                                                                                            Nevím.
                                     Asi jen trochu.

Bez počítače se neobejdu.

                                                                                              Ne, nejsem závislák.
          
Na internetu jsem jen 1 hodinu denně, doma počítač nemáme.


Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

12. ročník literární soutěže

Autorské čtení
žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.
Téma naší soutěže "MŮJ OBLÍBENÝ HRDINA" . Rozsah práce: maximum jedna A4.

1. kategorie  - žáci  2. - 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. - 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. - 9. tříd
4. kategorie  - učni a středoškoláci
5. kategorie -  kolektivní práce

Soutěžní práce musí být označeny: jméno, příjmení, věk, škola, třída. Příspěvky budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 9 Znojmo a na všech odděleních a pobočkách knihovny nejpozději do 20. března 2017.
Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo
dne 29. března a 30. března 2017 v 8.30 hod.

Jižní Morava čte - doplňkové akce

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Jižní Morava čte – doplňkové akce /říjen/

Projekt je financován Jihomoravským krajem

 
 

 

Cestování v čase / knihovna v roce 1980/

B E Z    P O Č Í T A Č Ů

 

005

 

Knihy Vašich babiček -   pro žáky ZŠ 5. a 4. tříd

/5 besed - účast 148/

Děti si vyslechly vzpomínky paní knihovnice na školní léta před 50 lety a vyprávění o knihách jejího mládí.

Úkoly:

  • v textu najděte názvy knih
  • hledat knihy ve volném výběru podle autora
  • číselná osa

 

 
 

Jižní Morava čte

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Jižní Morava čte – doplňkové akce /říjen/

Projekt je financován Jihomoravským krajem

 

Babička čte a vypráví / účast 53 čtenářů/

I my - žáci 2. A a 2. B ze ZŠ nám. Republiky jsme babičce přečetli jednu pohádku

 

Týden knihoven 3. 10. - 7. 10. 2016 očima fotografa

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Týden knihoven 3. 10. – 7. 10. 2016

Očima fotografa a statistika

 

 

BEZ POČÍTAČŮ

 

 

 

KDO? CO? KDE? KDY?

Znojmo

KDO?

1. Křestní jméno tajemné osoby je Tomáš.

 2. Jedno znojemské náměstí nese jeho jméno.

3. Na tomto náměstí se každoročně pořádá vinobraní.

 

CO?

1. Má to zelenou, různé tvary.

2. Rostou na poli a při jejich sběru bolí záda.

3. Nakládají se do sladkokyselého nálevu

 

 

Už jsem čtenář!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika

  Název akce účast
1. Den otevřených dveří 46
2. Amnestie 11
3. Přihlašování nových čtenářů zdarma 53
4. Soutěž – Co víš o Znojmě 22
5. Výstavka – Cestování v čase  
6. Bazar knih  
7. Nabídka vyřazených časopisů  
8. Retro týden- bez počítačů/za týden/ 301
9. Knihy Vašich babiček /beseda/ 148
10. Babička čte a vypráví /beseda/ 53