16. noc s Andersenem v dětské knihovně Znojmo

Znělka Noci s Andersenem přilákala do sálu Městské knihovny Znojmo na 55 spáčů, /ZŠ nám. Republiky a ZŠ Jubilejní park/, které přivítala ředitelka MěK Znojmo Věra Mašková a přečetla dětem jednu kapitolu ze své nejoblíbenější knížky Chata v Jezerní kotlině od Jaroslava Foglara.

Po krátkém kulturním programu, který nás seznámil s jednotlivými postavami Rychlých šípů, následovalo video – sestřih divadelní hry divadla Radost – Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani a píseň Vontové.

Poté se všichni rozešli do svých andersenských domovů. V knihovně zůstalo 26 dětí, 2 knihovnice a 1 paní učitelka.

A co jsme dělali? Sbírali jsme bobříky – mlčení, mrštnosti, vědomosti, šikovnosti a záchrany. Naučili jsme se dva uzly – ambulanční a lodní smyčku. Po seznámení s morseovkou následovalo referendum. Otázka byla zašifrována.

. - - ./- - -/- . ./- ./ . . / - . -/ - . / ./ - - / .//  . . .  -/ - . - - / . - - . / . - . / . - / . . .  - / . .  -//  - . . / - - - //

. . .  /- / . . / - . /. - / - . . / . / . - . . //

Odpověď byla kladná. A tak kolem 22.00 hodiny jsme podnikli výpravu do starého města. Procházeli jsme temnými uličkami pomalu a obezřetně. Odměnou nám byl překrásný pohled na osvětlenou rotundu svaté Kateřiny.

Po návratu do ráje knih si každý našel svoje místečko na spaní a čtení. Při světle lampiček, nouzového osvětlení, baterek a po domácku vyrobených svítidel nastalo individuální

čtení dobrodružných, napínavých kouzelných knih.

Úderem půlnoci světla zhasla a za chvíli se knihovnou rozprostřelo ticho, které trvalo až do 7.00 hodin, kdy zazněl budíček. Po vydatné a chutné snídani /není nad maminčiny buchty/, hurá domů. A za rok zase nashledanou!

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině
Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině

Noc se Andersenem

Sbíráme bobříky
Sbíráme bobříky

Bobřík zručnosti
Bobřík zručnosti

Bobřík záchrany
Bobřík záchrany

Bobřík vědomostí
Bobřík vědomostí

Na území Vontů
Na území Vontů

Noc s Andersenem

S knížkou do života

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

PROJEKT BOOKSTART

„S knížkou do života“
S knížkou do života

Akce:  Mikrojesle v knihovně  -  7. března 2018

Nejmladší čtenář knihovny 2017  -   21. března

Výstavka knih  „Knihy pro nejmenší“   1. 3. – 31. 3. 2018

Mateřské školky v knihovně   12. 3., 26. 3., 27. 3.

Přiveď mladšího sourozence do knihovny „Budeme si hrát“  29. 3. 2018

Vítání občánků – balíčky průběžně rok 2018

Den pro dětskou knihu


ve znojemské knihovně pro děti 2017 očima fotografaAdventní kalendář České televize má tu výhodu, že se nedá vymlsat, protože aktivity, které se příslušný den otevírají, tam samozřejmě potom zůstanou. A protože virtuální svět umožňuje jistá 'kouzla', může se tento kalendář na rozdíl od papírového 'hýbat', mluvit, hrát a nikdy z něj neubude.“

Fotodokumentace doprovodných akcí k projektu Jižní Morava čte

image001

Dne 11. října 2017 proběhla beseda s dcerou paní Jarmily Doleželové ml.
Její maminka, paní Jarmila Doležalová, byla jako dvouleté dítě dána na převýchovu do Německa.
Besedy se zúčastnili žáci 9. tříd ze ZŠ nám. Republiky

image002
image003
image003

image003

Den Laskavosti  - 25.10.2017, zúčastnili se žáci  6. ze ZŠ Mládeže

image003

image003

Beseda s regionálními autory  -  Mgr. Libuše Šuléřová a Mgr. Jiří Svoboda
23. 11. 2017 Pověsti Znojma
Akce se zúčastnili žáci 3. tříd ZŠ Slovenská

image003

image003

image003

image003

Výstava k 140. výročí vzniku knihovny – vernisáž 4. 10. 2017 v 17.00 hod. – Galerie Porozumění

image003

Ležáky

Ležáky (německy Ležak, od roku 1939 Lezaky) byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily.
Osadu Ležáky tvořilo osm domů seskupených nedaleko mlýna na říčce Ležák na rozhraní katastru obcí Miřetice a Vrbatův Kostelec. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo. /Wikipedie/

 Ležáky

Ležáky

Dne 11. října 2017 proběhla beseda s dcerou paní Jarmily Doleželové ml.
Její maminka, paní Jarmila Doležalová, byla jako dvouleté dítě dána na převýchovu do Německa.
Besedy se zúčastnili žáci 9. tříd ze ZŠ nám. Republiky /účast 65/

Ležáky

Ležáky

Pokud se chcete o jejím osudu dozvědět více, navštivte naši knihovnu a můžete začít číst
nebo zhlédnout na You Tube dokumenty o Ležákách.

Týden knihoven 2017 na dětském oddělení

Týden knihoven 2017 na dětském odděleníTýden knihoven 2017 na dětském oddělení
Týden knihoven 2017 na dětském oddělení

Cyklus besed „Cesta do pohádky“ navštívilo 92 dětí z MŠ nám. Armády, nám. Republiky a MŠ Rudoleckého. 

Týden knihoven 2017

Týden knihoven 2017 na dětském oddělení
Týden knihoven 2017 na dětském oddělení

Březen měsíc čtenářů a knihy v dětském oddělení nejen v číslech

Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech

  Název škola Počet besed účastníci
1. Práce s dětskou knihou GPOA P2.A 1 32
2. Informační hodina ZŠ Mašovice 1-3 ročník
ZŠ Jubilejní park 1.B
ZŠ Pražská 1 A
ZŠ Přímětice 2.B
ZŠ Přímětice 2. A
ZŠ Vrbovec 4.
6 30
24
24
24
28
23
3.

Předškoláci v knihovně MŠ Mramotice
MŠ Gránická Sluníčka
MŠ Gránická Květinky
3 18
19
18
4. Den otevřených dveří   1 39
5. Amnestie   1 28
6. Přihlašování nových čtenářů zdarma   1 49
7. Znáš svoji knihovnu - soutěž   1 29
8. Výprava do minulosti - výstavka   1 -
9. SUK   1 2
10. Hrajeme si na knihovníky ZŠ Jubilejní park 3.C 1 17
11. Jak se vaří kniha ZŠ Suchohrdly 5.
ZŠ Jubilejní park 2.A
ZŠ Václavské nám. 3.
3 18
18
21
12. Čtení s porozuměním ZŠ Mládeže 3.B
ZŠ Mládeže 2. A
2 20
23
13. Jaro ťuká na dveře ZŠ Praktická- návštěva školy 1 7
14. Úkoly babičky knihovničky ZŠ Václavské nám. 5. 1 15
15. Znojemské pověsti ZŠ Praktická 1 7
16. Holocaust Zš nám. Republiky 5. B 1 27
17. Vyhlášení soutěže Babička roku   1 -
18. Non-stop Den   1 39
19. Dobrodružná cesta knihovnou   1 15
20. Turnaj s Dámou   1 14
21. Kolo štěstí   1 30
22. Bajky ZS ZŠ Václavské nám. 4. 1 24
23. Pohádková knihovna ZŠ Suchohrdly 1. 1 23
24. Noc s Andersenem   1 47
25. Výtvarné práce čtenářů – Knižní hrdina     -
26. Autorské čtení 2017   2 93
  Celkem   36 845

Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech Březen měsíc čtenářů a knihy nejen v číslech

Noc s Andersenem 2017

V 19.00 znělka zahájila 17. Noc s Andersenem v Městské knihovně Znojmo.
V dětském oddělení spaly děti ze ZŠ nám. Republiky, Václavské náměstí a ze ZŠ Pražská – 43 spáčů.

Seznámili jsme se s pohádkami H. CH. Andersena, poslechli jsme úryvek z muzikálu Sněhová královna. A potom už přišli na scénu čtyři hrdinové dnešní kouzelné noci – Fifinka, Bobík, Myšpulín a Piňďa.
A co jsme dělali – hráli hry, luštili křížovky a kvízy, četli si, vykládali si příběhy, posílali vzkazy knižním hrdinům. Kolem 22.00 hodiny jsme se vypravili do starého Znojma po stopách českého krále Jana Lucemburského, hledali jsme i místo, kde podle pověsti zemřel jeho syn Liška Ryšavá.
 Po půlnoční pohádce, zhasla všechna velká světla a všichni si vlezli do spacáku a snažili se usnout. Vždyť sen, který se mnohým zdál, nebyl obyčejný, ale pohádkově kouzelný.
Už je to tady
Noc s Andersenem 2017
Bádáme
Noc s Andersenem 2017
Luštíme
Noc s Andersenem 2017
Čteme
Noc s Andersenem 2017
Hrajeme si
Noc s Andersenem 2017
Poslední posilnění před vycházkou
Noc s Andersenem 2017
Vyrážíme za dobrodružstvím
Noc s Andersenem 2017
Noc s Andersenem 2017
Noc s Andersenem 2017
Noc s Andersenem 2017

Pozdravy spáčů knižním hrdinům, kteří našli svůj domov v knihách uložených v dětském oddělení:

Hurvínku, máte nejlepší pohádky!
Zdravím -  Popelko!
Bárte, jsi nejlepší a pošli mi číslo. Děkuji.
Ahoj Olivere, máš krásnou knížku, díky tobě už rozumím svým kočičkám na zahradě. Laura
Ahoj Pinďo. Míša
Ahoj Herkule!! Chtěl bych mít takovou sílu a být vysoký jako ty. Ondra
Ahoj Elzo, také bych chtěla umět kouzlit.
Ahoj Baryku, jsi dobrej pejsek.
Milý Večerníčku, sleduji tě už od dětství. Jsi moc super. Kája
Milý Rumcajsi, hrozně ti závidím tvoje vousy. Doufám, že budu mít vousy jako ty. Alex
Děkuji Klubu Tygrů za hezké detektivní případy.
Milá veverko Zrzečko, čtu tvoje příběhy od dětství, mám tě moc ráda. Tvoji knihu jsem četla milionkrát. S láskou Linda
Ahoj Krtečku! Anežka
Milý Čtyřlístku, dlouho jsem tě neviděl až dnes tu. Tvoje příběhy jsou báječné. Tom
Noc s Andersenem 2017

Výsledky 12. ročníku 2017 Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd

Próza

1. místo Hana Karpačeva 4. třída, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - odl. pracoviště Konice - Můj oblíbený hrdina
2. místo Lenka Mahrová 4. třída, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - odl. pracoviště Konice - Pipi Dlouhá punčocha
2. místo Linda Růžičková 4. C, ZŠ nám. Republiky Znojmo, - Můj oblíbený hrdina
3. místo David Míka 3. B, ZŠ Prosiměřice - Můj pradědeček  

Čestné uznání
Barbora Koriťáková 3. C, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo  -  Můj hrdina
Tomáš Kmeť 2. B, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - Milý rytíři!

Poezie
1. místo Barbora Fantová 4. třída, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - odl. pracoviště Konice -  Můj hrdina
2. místo Štěpán Lukeš 3. A, ZŠ Prosiměřice - Honzík - můj hrdina
3. místo Pavel Pouzar 4. C, ZŠ nám. Republiky Znojmo, - Zvířata

Čestné uznání
Victoria Lukešová 3. A, ZŠ Prosiměřice - Můj hrdina Rex


2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd


Próza
1. místo Jakub Pokorný 6. B, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice - Spisovatel hrdinou
2. místo Lucie Zábrahová 5. B, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - Moje malá hrdinka Ďuďu
2. místo Anna Šamánková 5. A, ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 -  Můj oblíbený hrdina
3. místo Roman Kuchynka 5. A, ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 - Můj oblíbený hrdina

Čestné uznání
Vladimír Prouza 5. A, ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 - Můj hrdina Will
Miroslav Dvořák 6. B, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo -Přímětice  - Frederick Algronn Trottevill

Poezie
1. místo Matěj Kocman 5. B, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - Můj hrdina
2. místo Marek Procházka 5. A, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice - Fotbalový sen
3. místo Viktorie Galašová 5. B, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - Moje rodina
3. Anna Pouzarová 6. B, ZŠ nám. Republiky Znojmo, - Dášenka

Čestné uznání
Andrea Andršová 5. B, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Klášterní 2, Znojmo - Můj bratr
Klára Kučerová 5. A, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo -Přímětice - „On“


3. kategorie - 7. - 9. tříd

Próza
1. místo Michaela Elisabeth Graderová 8. třída, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo - Přímětice - Můj oblíbený hrdina
2. místo Nikol Szunyogová 8. třída, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo - Přímětice - Můj oblíbený hrdina
3. místo Eliška Jelenová 8. třída, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo - Přímětice - Můj oblíbený hrdina

Čestné uznání
Lucie Dvořáková 8. třída, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo – Přímětice - Můj hrdina
Kateřina Loucká 9. A, ZŠ nám. Republiky Znojmo - Můj oblíbený hrdina

Poezie
1. místo Lucie Svobodová 9. A, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo - Přímětice - Můj oblíbený hrdina
2. místo Nikola Čepáková 9. A, ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo -  Přímětice - Můj hrdina
3. místo Vojtěch Musil 9. B, ZŠ Prosiměřice - Patnáctiletý kapitán


4. Kategorie - Středoškoláci

Próza
1. místo Eva Hrdličková 5. A (osmileté studium), Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo - „A proč?“  „Protože má stejné jako já!“
2. místo Tereza Nová 4. A, Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo - Malý princ
 3. místo Matěj Nešpor 4. A, Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo - Dobrý voják Švejk


5. kategorie - kolektivní práce

1. místo kolektiv autorů Marek Slaný, Simona Pevná, Lucie Veškrnová, Petra Molíková, Adéla Pánková, Eliška Plíšková, Ema Rezková, Michaela Slepánková, Sabina Svobodová, Martin Turek, Jakub Krnáč, Tereza Korydková, Marie Špačková, Leoš Rejzek, ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 - Literární kuchařka