Klára Smolíková ve znojemské knihovně

Dne 4. září 2019 proběhl v dětské knihovně workshop, který vedla paní spisovatelka, scénáristka a lektorka Klára Smolíková. Žáci ze ZŠ náměstí Republiky měli tu možnost se zúčastnit cesty časem. Navštívili knihovnu ve starověké Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii, propátrali, jak se dařilo písařům egyptským či středověkým.  S knihou Pozor, v knihovně je kocour!, se dostali do českých knihoven, aby zjistili, v čem jsou výjimečné, jedinečné.

Klára Smolíková ve znojemské knihovně Klára Smolíková ve znojemské knihovně


Klára Smolíková ve znojemské knihovněKlára Smolíková ve znojemské knihovně

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Ve středu 3. dubna 2019 navštívil Městskou knihovnu Znojmo spisovatel Jiří Šandera, který vyprávěl nejen o své knize Naše třídní je mimozemšťan. Besedu vyslechlo kolem 90 žáků ze ZŠ nám. Republiky a ZŠ Václavské náměstí, odloučené pracoviště Jubilejní park.

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Noc s Andersenem 2019

V 19:00 znělka zahájila 19. Noc s Andersenem v Městské knihovně Znojmo.

V dětském oddělení spaly děti ze ZŠ náměstí Republiky, ZŠ Václavské náměstí, ZŠ Vrbovec -  celkem 29. spáčů + 3 knihovnice.

Seznámily se nejen s knihami z nakladatelství Albatros, které letos oslaví 70 let. Jana Krejčí a Božena Holzerová, studentky pedagogiky MU Brno, si pro děti připravily krátký program o Malém princi a s ním plnily různé úkoly.

Po krátké pauze si paní knihovnice vymyslely další hry, soutěže. Hrála se pantomima, tvořila se koláž, malovalo se na nafouknuté balonky…

Čas rychle ubíhal a než jsme se nadáli, bylo 21:30 a začali jsme se chystat na vycházku znojemskými uličkami. Po návratu se každý uvelebil do svého spacáku, chvíli se začetl do knihy, časopisu nebo si povídal s kamarádem a už tu byla pohádka na dobrou noc. O půlnoci se knihovnou rozhostilo ticho.

Ráno na spáče čekala čapí čtenářská rozcvička, snídaně, lízátko a pamětní průkaz.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (noc_s_andersenem_2019.pdf)Noc s Andersenem[ ]914 kB

Výtvarná dílna

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Vás zve na

Výtvarnou dílnu

19. 3. 2019

14:00 – 16:00 hodin


Velikonoční výtvarná dílna

Noc s Andersenem

Městská knihovna Znojmo, Zámečnická 9, dětské oddělení

Logo - Noc s Andersenem
 

Noc s Andersenem

Noc s andersenem 2019

Chceš prožít kouzelnou noc v knihovně?
Je ti 8 - 12 let?

Přihlas se v dětské knihovně do 20. března 2019


14. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

14. ročník literární soutěže

Autorské čtení
žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.
Rozsah práce: maximum jedna A4. Téma volné.

1. kategorie  - žáci  2. - 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. - 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. - 9. tříd
4. kategorie  - učni a středoškoláci
5. kategorie -  kolektivní práce

Soutěžní práce musí být označeny: jméno, příjmení, věk, škola, třída.  
Příspěvky budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 288/9, Znojmo
a na všech odděleních a pobočkách knihovny nejpozději do 19. března 2019.

Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo
dne 27. března a 28. března 2019 v 8.30 hod.

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou
v dětské knihovně
22. 11. 2018

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Dne 22. listopadu 2018 navštívila naší knihovnu paní spisovatelka Markéta Harasimová. Její besedu o knize Z deníku kočičky Ťapičky vyslechlo 128 dětí ze znojemských ZŠ.

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou