Výtvarná dílna

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

Vás zve na

Výtvarnou dílnu

19. 3. 2019

14:00 – 16:00 hodin


Velikonoční výtvarná dílna

Noc s Andersenem

Městská knihovna Znojmo, Zámečnická 9, dětské oddělení

Logo - Noc s Andersenem
 

Noc s Andersenem

Noc s andersenem 2019

Chceš prožít kouzelnou noc v knihovně?
Je ti 8 - 12 let?

Přihlas se v dětské knihovně do 20. března 2019


14. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

14. ročník literární soutěže

Autorské čtení
žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.
Rozsah práce: maximum jedna A4. Téma volné.

1. kategorie  - žáci  2. - 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. - 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. - 9. tříd
4. kategorie  - učni a středoškoláci
5. kategorie -  kolektivní práce

Soutěžní práce musí být označeny: jméno, příjmení, věk, škola, třída.  
Příspěvky budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 288/9, Znojmo
a na všech odděleních a pobočkách knihovny nejpozději do 19. března 2019.

Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo
dne 27. března a 28. března 2019 v 8.30 hod.

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou
v dětské knihovně
22. 11. 2018

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Dne 22. listopadu 2018 navštívila naší knihovnu paní spisovatelka Markéta Harasimová. Její besedu o knize Z deníku kočičky Ťapičky vyslechlo 128 dětí ze znojemských ZŠ.

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Kočkohrátky s Markétou Harasimovou

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem

Jihomoravský krajJižní Morava čte
Téma 3. ročníku Jižní Morava čte -
„Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ 

  1. místo Adriana Závacká, 1. A Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo – Můj kraj za 100 let
  2. místo Anna Ackermann, 2. A Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo – Dopis pradědečkovi
  3. místo Tereza Procházková, 2. A Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo - Moje město
  4. místo Agáta Navrkalová, Alexandra Minaříková, 2. B GDP Znojmo – Moje obec, moje město, můj kraj za 100 let
  5. místo Karolína Velebová, 2. A GDP Znojmo - Ahoj
  6. místo Adam Bartošek, 2. B GDP Znojmo - Moje obec
Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Výsledky městského kola literární soutěže Jižní Morava čte 2018

Světový den laskavosti ve znojemské knihovně

13. listopadu 2018 žáci ZŠ Mládeže věnovali knihovně přes čtyřicet knih.
Pomáhat druhým je dobrá věc, zkuste ji i vy a uvidíte, že Ve vašem srdci se rozleje pocit štěstí z dobře vykonané práce.
Vědecké výzkumy totiž poukazují na to, že lidé, kteří konají dobro, jsou více spokojení a méně vystresovaní.
Pomáhat druhým můžete celý rok. Zapojte se do projektu „Čtení pomáhá“ /www.ctenipomaha.cz/
 „Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

Světový den laskavosti ve znojemské knihovně     Světový den laskavosti ve znojemské knihovně
Světový den laskavosti ve znojemské knihovně