Na co se můžete těšit v březnu v dětské knihovně?

Na co se můžete těšit v dětské knihovně?

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie." Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook"
Učebnice hlasitého čtení

3.3. 2008  ZŠ nám. Republiky 5.A. Řecké báje a pověsti
4.3. 2008  ZŠ nám. Republiky 4.B. Cesta do pravěku
5.3. 2008  ZŠ nám. Republiky 2.B  Za zvířátky bří Čapků
5.3. 2008  ZŠ nám. Republiky 3.B. Informatika -
5.3. 2008  Den knihy s Maceškou aneb Čteme dětem každý den
6.3. 2008  ZŠ nám. Republiky  5.B. Staré řecké báje a pověsti
6.3. 2008  ZŠ nám.Republiky 4.A. Informatika
7.3. 2008  ZŠ  nám. Republiky 2.A. Za zvířátky bří Čapků
7.3. 2008  ZŠ nám. Republiky  4.A.  Malý knihovník
7.3. 2008 NZN aneb Četba a hry -tajná akce města dětského-jen pro hráče
10.3.2008 ZŠ Speciální ČČČ
11.3.2008 ZŠ Jubilejní park 1.A. Česko čte Čapka /ČČČ/
11.3.2008 DD DK ČČČ
12.3. 2008 ZŠ Speciální ČČČ
12.3.2008 MŠ Gránická  ČČČ
13.3.2008 ZŠ Speciální ČČČ
13.3.2008 ZŠ Mládeže ČČČ
14.3.2008 ZŠ Václavské nám. 4. Vznik a vývoj písma a knihy
18.3.2008 ZŠ Mládeže 2.B. Za zvířátky bří Čapků
19.3.2008 ZŠ Jubilejní park 1.B. ČČČ  /
20.3.2008 Zelený čtvrtek aneb zelená je tráva... Fotbalové klání nejen na papíře  8.00-12.00 hod.
25.3.2008 Internet-vyhledávání, e-mail - Miniškoleníčko pro matky na MD a babičky s vnoučátky od 8.-11.hod
26.3.2008 Autorské čtení 8.30 hod.
27.3.2008 Internet-vyhledávání, e-mail - Miniškoleníčko pro matky na MD a babičky s vnoučátky od 8.-11.hod
28.3.2008 Internet-vyhledávání, e-mail - Miniškoleníčko pro matky na MD a babičky s vnoučátky od 8.-11.hod
28.-29.3.2008 Noc s Andersenem

Na co se můžete těšit v únoru v dětské knihovně?

Na co se můžete těšit v dětské knihovně?

1.2. 2008  Pololetky v knihovně aneb já chci číst non-stop. Otevřeno od 8.00 - 17.00 hodin.

1.2. 2008  DD v DK   17.00 - 18.15 hod.

5.2. 2008  ZŠ Speciální 6.A. - Kouzelné obálky od pošťáka Kolbaby

7.2. 2008  ZŠ Praktická -  Počítač můj kamarád

8.2. 2008  ZŠ Václavské nám. 1.A. Už umím všechna písmenka

11.2.2008  ZŠ Speciální - Hodinka čtení v knihovně

12.2. 2008  Stacionář - Život kolem nás

14.2. 2008  ZŠ Mládeže 3.A. -  Obálky pošťáka Kolbaby

25.2. 2008  ZŠ Jubilejní park 2.A. Ferda Mravenec

26.2. 2008  ZŠ Jubilejní park 2.B. -  Ferda Mravenec

27.2. 2008  ZŠ Speciální  -Obrázkové čtení

28.2. 2008  ZŠ Mládeže 3.C. - Cesta do pravěku

29.2. 2008  ZŠ Speciální  - Kdo co dělá?