Co na Vás čeká v Týdnu knihoven 5.10. - 11.10.

Co na Vás čeká v Týdnu knihoven 5.10. - 11.10.

1. Vyhlášení soutěže Čtenář roku 2010 pro žáky 2.-3. tříd
 
2. Vyhlášení podmínek 5. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů  středních  a učňovských škol

3. Radostná zpráva pro hříšné lidi z města dětského -  Amnestie -celý týden

4. Vyhlášení TOP 12 - nejžádanější časopisy a knihy za 1. pol. 2009    

5. TOP 12 Nejpilnější čtenáři

6.  TOP 12 Den otevřených dveří  5. 10. 2009 od 6.00 - 18.00 hod.

7. Právní poradna    /Jak nedostat upomínku/ od 5.10. - 9.10. 2009

8. TOP 12 kladných lidských vlastností - anketa -oblíbený hrdina + kladná vlastnost

9.  Přiveď nového kamaráda 5. října 2009 do knihovny! Roční poplatek mu bude prominut!!

10. Vydání literárního letáčku o Astrid Lindgrenové  5.10.2009

11. Literární kvíz A. Lindgrenová

12. TOP 12 pětilístků - o knihovně, knihovnici, škole a učitelce vyhodnocení 12.10.

13. Soutěž Kreslené hádanky Malého prince 5.10. - 12.10.2009

14. ČČČ dětem - Malý princ  pro ZŠ   9.10.2009

15. Besedy - nad knihami TOP 12 pro ZŠ    5. - 8.10. 2009

16. Výstavka výtvarných prací žáků ZŠ - O čem jsme besedovali 5.10.2009 -prosinec 2009

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie." Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook"
Učebnice hlasitého čtení
Čtenář

Městská knihovna Znojmo - dětské oddělení vyhlašuje pro školní rok 2009/2010 soutěž pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ :

Čtenář roku 2010:
Podmínky soutěže: 1 x za 2 měsíce navštívit knihovnu
vést si čtenářský deník /10
představit svoji nejoblíbenější knížku

Milost v rámci akce "Týden knihoven"

M ě s t s k á  k n i h o v n a  Znojmo
d ě t s k é   o d d ě l e n í
uděluje
v rámci akce  „ TÝDEN  KNIHOVEN”


Milost

M I L O S T

všem svým čtenářům, kteří v tyto dny vrátí
knihy. Pokuta Vám bude prominuta  !!!
 Milost Milost Milost Milost Milost Milost Milost  

Co na Vás čeká v knihovně ve školním roce 2009/2010

Co na Vás čeká v knihovně ve školním roce 2009/2010
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“ Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook“
Učebnice hlasitého čtení


Městská knihovna Znojmo - dětské oddělení vyhlašuje pro školní rok 2009/2010 soutěž pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ :

Čtenář roku 2010:
Podmínky soutěže:
  • 1 x za 2 měsíce navštívit knihovnu
  • vést si čtenářský deník /10 knih/
  • představit svoji nejoblíbenější knihu

5.ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení

Autorské čtení
vyhlašuje

5. ročník literární soutěže

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol


Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2010. Slavnostní vyhodnocení proběhne v měsíci březnu. Přesný datum bude oznámen v lednu.

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže a budou uveřejněny na webových stránkách knihovny.

Týden knihoven 2009

Týden knihoven 2009

  • Den poezie/ listopad/
  • České děti čtou s Ježíškem /prosinec/
  • Strašidla v knihovně aneb Potulná pohádková země /únor/
  • Noc s Andersenem /březen/
  • Čtenář roku 2010 /červen/
  • Písmenková víla /  květen/
  • A spousta besed, soutěží, her a tvořivých dílen


Písmenková víla

Na žáky 1.tříd, kteří zvládnou porozumět čtenému textu, čeká

Písmenková víla

Otevírací doba o prázdninách

Prázdniny
Otevřeno
29.6.  -   17.7.2009
17.8. -  31.8.2009

Pondělí – pátek      8.00   -   12.00
      
Zavřeno
20.7. - 14.8. 2008

Co na Vás čeká v knihovně ještě do konce školního roku

Co na Vás čeká v knihovně ještě do konce školního roku …
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu
- to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“ Jim Trelease, autor knihy „The Read-Aloud Handbook“
Učebnice hlasitého čtení

Květen
Besedy
Objednáno 18 besed pro žáky MŠ a ZŠ

Červen
Vyhlášení výsledků celoroční soutěže pro 2. a 3. ročníky ZŠ Čtenář roku
Pro 1. ročníky ZŠ – Písmenková víla
Dále proběhnou besedy na téma – Škola končí, Co číst o prázdninách, Literární hrátky…