Noc s Andersenem

Znojemskou knihovnou úderem 19. hodiny zněla Znělka noci s Andersenem, která přilákala do sálu knihovny všechny znojemské spáče - žáky a pedagogy ze ZŠ nám. Republiky a ZS Jubilejní park /87/. Shromáždění navštívil zástupce města Znojma Oto Mašek, regionální spisovatel Mgr. Jiří Svoboda a paní ředitelka  knihovny Věra Mašková. Hosté přečetli dětem neuvěřitelné příběhy Puntíkářů a Duchařů. To proto, aby 23 odvážných žáků ZŠ Jubilejní park si dodalo odvahu spát v knihovně. Kde se opět, po několika letech, objevil její DUCH a začala úřadovat paní Knihomolka. Hrály se hry / městečko Palermo /, 6 smysl aneb Co si myslí a co by udělali dvojí spolužáci, maloval se DUCH knihovny, vymýšleli jsme pro něj jméno adt. Kolem 22.00 hodiny jsme lehce povečeřeli a poté se vypravili poznávat nástrahy a krásy nočního Znojma.  Na náměstí T.G.Masaryka, jsme měli za úkol najít označené místo, kde podle pověsti  spadl císař Zikmund z koně. Najednou kolem nás projelo černé nenápadné auto, kterému, svítily přerušovaně na zadním okně světla. Kousek od nás zastavilo. Všichni jsme zůstali stát. Co to je? Co se to děje? Z auta vystoupili dva příslušníci České policie. Každý měl za pasem pistoli. A šli přímo k nám.

Noc s Andersenem

Že bychom byli tak hluční a rušili noční klid? Když přišli blíž, na jejich tvářích se objevil úsměv.Noční spáče, vlastně nespáče přišli pozdravit i příslušníci České policie. Po jejich vyprávění a hlášení jsme se pokojně odebrali do knihovny. A po 3 pohádkách jsme klidně usnuli. Vždyť náš spánek hlídá nejen dobrý duch knihovny, s kterým jsme se skamarádili, ale i Česká policie.

 Sčítání spáčů Městská knihovna Znojmo, dětské odd.

23 dětí
2 učitelky
1 knihovnice

Výsledky literární soutěže Autorské čtení ZŠ a studentů středních a učňovských škol 2011

Do literární soutěže Autorské čtení 2011 bylo zasláno 93 soutěžních prací z celé České republiky, které byly rozděleny podle literárních žánrů na poezii a prózu a dále podle věku autora.

Do 1. kategorie patří práce žáků 2. a 4. tříd. Bylo zasláno 14 prací.

2. kategorie byla obeslána  21 příspěvky žáků 5. a 6. tříd.

Do 3. kategorie bylo zasláno 39 literárních prací a sem patří práce žáků 7. – 9. tříd.

O 20 méně prací bylo zasláno do 4. kategorie tj. 19 prací studentů středních a učňovských škol.

A které školy se zúčastnily 6. ročníku literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol?

ZŠ Jubilejní park, ZŠ nám.Republiky, ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, ZŠ Mládeže, ZŠ Prosiměřice,  Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium Dr. Karla Polesného a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přímětická. A jak jsem na začátku říkala své literární příspěvky nám přišly z celé České republiky, tak tedy ze ZŠ Eduarda Beneše Písek a SOU pro děti se specifickými poruchami učení z Ostravy – Poruba.

 

Autorské čtení

6.ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á    k n i h o v n a    Z n o j m o
dětské oddělení
Autorské čtení
vyhlašuje
6. ročník literární soutěže
Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza. Téma naší soutěže není stanoveno. Maximální délka příspěvku 2 strany A4.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 28. února 2011. Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále Měk  dne 23. března 2011 v 8.30 hod / 1. a 2. kategorie/ a 24. března 2011 v 8.30 hod./ 3. a 4. kategorie/.  

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.

Najdi cestu Webowou divočinou!

Přijďte 28. ledna do dětské knihovny!

Zúčastněte se této zajímavé hry!

Cílem této hry je zábavnou formou seznámit děti od 7 do 10 let s problematikou ochrany osobních údajů. Prostřednictvím hry Webovou divočinou se mohou snadno dozvědět, jak se chovat bezpečně a také ohleduplně na internetu.

 

Najdi cestu Webowou divočinou!

Najdi cestu Webowou divočinou!


Najdi cestu Webowou divočinou!

Webowou divočinou

Najdi cestu Webovou divočinou a nauč se chovat bezpečně a ohleduplně na internetu. Na vítěze čeká malá pozornost.

Kdo z Vás v nejkratším čase splní úkoly a zdolá cestu plnou nebezpečí a nástrah?

Jan VodňanskýBylo jedno povidlo
a to se mi nabídlo,
nabídlo se do koláče,
já ho nechci a teď pláče,
protože mám za rohem,
schůzku s panem tvarohem. 

Dne 22. listopadu 2010 strávilo přes 130 žáků ZŠ  hodinku s panem Phdr. Ing.  Janem Vodňanským, spisovatelem, básníkem, zpěvákem, textařem, skladatelem, scénáristou…
Sálem zněly básně, písně - potlesk a smích.

Den pro dětskou knihu - 4 ročník

Milí čtenáři, zveme Vás na

Den pro dětskou knihu

Beseda s překladatelkou Věrou Kociánovou

Den otevřených dveří dětského oddělení

Přihlašování dětských čtenářů zdarma

Výstava výtvarných prací čtenářů Vánoce očima dětí

Prodej knihy Litevské pohádky

Výroba vánočních přání

Zdobení stromečku

Soutěže

Ladovské vánoce

Výstavka knih Vánoce, vánoce přicházejí

Dopis Ježíškovi

Sněhulák