Statistika za květen 2012

Statistika věda je
Květen 2012

Dětskou knihovnu navštívilo 866 čtenářů, kteří si vypůjčili 2. 018 knih a časopisů.

Výstavky 0
Soutěže 1 53 Čarodějnický kviz
Tématické besedy 9 181 Pirátologie, Čtení na  prázdniny
Výchovné besedy 13 303 Čtenář roku, Poprvé v knihovně
Interaktivní besedy 7 159 Písmenková víla, 
Výtvarná dílna 0
Akce 0
Vydání 1 Sborník Autorského čtení 2012

Statistika za duben 2012

Statistika věda je
Duben 2012

Dětskou knihovnu navštívilo 1.088 čtenářů, kteří si vypůjčili 2. 651 knih a časopisů.

Výstavky 1 Čarodějnické knihy
Soutěže 1 48 Velikonoční kvíz
Tématické besedy 9 216 Pirátologie, Bajky, Liter. útvary
Výchovné besedy 10 173 Znáš abecedu, Velikonoce, Poprvé v knihovně
Interaktivní besedy 6 134 Díky, pane překladateli,
Výtvarná dílna 1 12 Žlutá kuřátka
Akce 1 22 Hody, hody doprovody

Velikonoce v dětské knihovně

Velikonoce v knihovně
Není to tak dlouho, co jsme slavili Vánoce a už je tu jaro. Máme za sebou první jarní den, na který se většina z nás ,moc těšila. A před sebou svátky jara – Velikonoce.

Někdo o velikonočních prázdninách odjel k babičce, jiný na chalupu nebo byl doma. My jsme se sešli ve čtvrtek 5. dubna v knihovně, abychom se na Velikonoce připravili a také pobavili. Holky vymalovaly vajíčka, zapojili se i kluci, kteří se přesvědčili o tom, že udělat pěkné vajíčko není jen tak. Vystřihovali jsme kuřátka a slepičky, které k jaru patří. Děti si vyzkoušely běh s vajíčkem na čas. Šlo nejen o šikovnost, protože vajíčko bylo na lžičce jako živé, ale i o nejlepší výsledek. Naštěstí vajíčko přežilo a tak nedošlo k žádné ztrátě. V  čtenářském koutku jsme si odpočinuli u pohádky a hádanek.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Rok uběhl jak voda a znojemští účastníci  už nejen celostátní akce na podporu čtenářství se opět jako každým rokem sešli v sále Měk Znojmo.  Přivítal je úsměv paní ředitelky Měk Znojmo a slova regionálního spisovatele Jiřího Svobody. Další vzácnou návštěvou, na kterou jsme si sice museli chvíli počkat, byl velvyslanec jedné loutkové země.


Dobrý večer, dovolte, abych se vám představil. Dnes jsem jen velvyslancem loutkové země.
Čas běží jako voda, už nejsem ten kluk v pruhovaném tričku, kterého znávali vaši rodiče a prarodiče. Ano, tohle jsem já, ten uprostřed. Jo, když jsme byli mladí, svět nám ležel u nohou. Představte si, že my tři kamarádi Bratři v triku, tak se nám říkalo – jsme byli znakem jedné světově-věhlasné loutkové firmy.
A i Američané v té době věděli, kde leží Praha, protože k nám do loutkového studia přiletěli a lákali z našeho mistra loutek Jiřího Trnky rozumy, jak se dělají loutky, jak se dělá loutkový film a co je všechno, je k tomu potřeba.Od nás Čechů se všechno naučili.
A dnes? Filmy  Disney jsou bohužel známější a v televizi hranější. My, Bratři v triku, se tam objevujeme jen málokdy.
Ale nechme naříkání. Před Vámi je kouzelná pohádková noc -  Noc Hanse Christiana Andersena.
A jak jí začít? Jak jinak, než pohádkou.


Čtení nás provázelo celý večer. Noc H. CH. Andersena  začala pohádkou a končila ve 24.00 hodin pohádkou na dobrou noc.

Březen v dětské knihovně

Co všechno prožili, poznali a dozvěděli se
v měsíci BŘEZNU čtenáři dětské knihovny
Březen - měsíc čtenářů

První návštěva  dětské knihovny

Kouzelný, tajemný, krásný… svět knih poprvé v dětské knihovně obdivovali nejen prvňáčci z 1. B. ze ZŠ Jubilejní park,  ale i  šesťáci ze ZŠ Prosiměřice. A do konce k nám zavítaly děti z MŠ Montessori Přímětice
/ věk 3-5 let /.
Jak se tady novým mladým čtenářům líbilo?
Jejich zájem, úsměv a nadšení dokumentují tyto snímky.Týden čtení aneb Čtení sluší každému

Čtením za poznáním                                   Čtení na hrášku aneb čteme s kamarády
 
Čtení na trůně                                 Obrázkové čtení                                  Čtení ve výtahu

Číst se dá kdekoliv a cokoliv


Poznali jste svoje kamarády? Žáky ZŠ Jubilejní park a ZŠ Mládeže? Na hrášku seděli všichni návštěvníci dětské knihovny při každé besedě. Ptáte se proč? Paní knihovnice chtěla poznat svoje čtenáře, zda do knihovny chodí princezny, princové a nebo správné holky a správní kluci . Určitě se mnozí ptáte, tak jak to dopadlo? Kdo vlastně navštěvuje dětskou knihovnu ?  Knihovnice nemusí vymýšlet v březnu – Měsíci čtenářů zvláštní program pro princátka, ale pro senzační děti, které se nebojí nepohody a čtou kdekoliv, cokoliv, jakkoliv - jazykolamy, číslicové, čtvercové, kruhové čtení, čapíčtení...
Děti si rády hrají a proto je i toto čtení baví.

Odpoledne s Modrým tygrem

Nápadů, kreseb i příhod bylo hodně, modrých pastelek málo.Vlasta Švejdová – ilustrátorka, spisovatelka


Dne 22. března 2012 naši knihovnu navštívila brněnská spisovatelka a ilustrátorka Vlasta Švejdová. Její poutavé vyprávění o ilustracích, knihách a kresbě vyslechlo 63 žáků ZŠ náměstí Republiky.


Po skončení besedy na děti čekala malá soutěž Obrázkový svět kolem nás. Jejich úkolem bylo, mezi devíti 
ilustracemi, najít čtyři obrázky Vlasty Švejdové.
A kdo vyhrál ?   Štěpán Špalek, Josef Hopp a Dominik Vaněk
Měli štěstí, že byli vylosováni  ze správných odpovědí.
A vy ostatní?  Nevěšte hlavy. I vy jste měli neuvěřitelné štěstí, vždyť jste se osobně setkali s paní ilustrátorkou a spisovatelkou Vlastou Švejdovou.

Statistika za březen 2012

Statistika za březen 2012

Dětskou knihovnu navštívilo 1.161 čtenářů, kteří si vypůjčili 2. 532 knih a časopisů.

Výstavky 2 Jiří Trnka, Vlasta Švejdová
Soutěže 2 51 Znáš Jiřího Trnku,Kouzelné obrázky V.Švejdové
Tématické besedy 8 136 B.Říha,H. Ch.Andersen…
Výchovné besedy 9 143 První návštěva knihovny, Velká Morava…….
Interaktivní besedy 9 169 Čtení na všechny způsoby-čtení na hrášku
Výtvarná dílna 1 19 Modrý tygr
Akce 3 193 Beseda s V. Švejdovou, Autorské čtení, Noc s Andersenem

Otevírací doba o velikonočních prázdninách

Velikonoční prázdniny 5. 4. 2012 a 6. 4. 2012  bude otevřeno 8:00 -  12:00

7. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

1. kategorie, práce žáků 2.- 4. tříd

Poezie nebyla obeslána.

Próza
1. místo porota udělila povídce Honba za sýrem jehož autorkou je žákyně ZŠ nám. Republiky Kristýna Mészová
2. místo Veronika Andělová ze ZŠ nám. Republiky  za svoji práci Strašidelný dům
3. místo  Lucie Svobodová, žákyně  ZŠ Prokopa Diviše Přímětice za svoji práci Lomníčková víla

2. kategorie, práce žáků 5.- 6. tříd

Próza nebyla obeslána

Poezie
1. místo Monika Pačísková  ze ZŠ Prosiměřice za báseň Srpen
2. místo Štěpán Ambrozek ze ZŠ Prosiměřice za báseň Srpnové tajemství
3. neuděleno

Obě tyto práce  dětskou knihovnu budou reprezentovat v projektu Kde končí svět.

3. kategorie, práce žáků 7.- 9. tříd 

Próza
1. místo Klára  Jiřičková žákyně ZŠ P. Diviše Přímětice - Babiččin amulet
2. místo Tereza Meiringerová, žákyně ZŠ P. Diviše Přímětice - I chlapi někdy pláčou
3. místo Adéla Barabášová,  žákyně ZŠ P. Diviše Přímětice  - za povídku Pensr

Čestná uznání  Eva Táborská, žákyně ZŠ Prosiměřice - Soucit
Čestné uznání Ilona Bařáková ZŠ Prosiměřice - Nezapomenutelné vzpomínky
Čestné uznání Zdeněk Nekula  ze ZŠ Prosiměřice - Budoucnost

4. kategorie, středoškoláci

Próza
1. místo  Lýdie Hemalová, studentka Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické  - Vzpomínky
2. místo Lenka Řezáčová,  studentka SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická - On a ona
3. místo porota neudělila

Poezie
1. místo  Kristýna Klejdusová, studentka Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické - Pro posměch básníkům
2. místo získává student SŠ Zdeňka Matějčka Ostrava Poruba - Srpnová noc
3. místo nebylo uděleno

Čestné uznání za kolektivní práci  Den poezie získávají studentky a studenti SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.,  Přímětická

Pozvánka na vyhlášení výsledků Autorského čtení 2012

Slavnostní vyhlášení  7. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol, proběhne pro všechny kategorie společně a to ve středu 28. března 2012 v 8.30 hod. v sále Městské knihovny Znojmo.
Autorské čtení