SVĚTLUŠKA opět zazářila v dětské knihovně


Nevidím!   Mám zavřené oči.   Tma?!   To nedokážu!   Spadnu!   Kde to je?   
Pomoc!

Otevři skříňku

Pověs si bundu

Posaď se

K tomu, aby člověk v knihovně viděl, nemusí mít otevřené oči. K tomu je třeba otevřít srdce
Noc s Andersenem 2014

Pamětní průkaz

Znělka svolává všechny účastníky 12. znojemské  andersenské noci. Úderem 19.00 hodiny se všichni scházejí v sále MěK. Zazní první pohádka v podání regionálního spisovatele a paní ředitelky knihovny.

Píseň o komisaři Vrťapkovi rozezpívá a roztančí celý sál a vyloudí úsměv na tvářích  pořadatelů i vzácných hostů.

V knihovně zůstalo spát 23 nocležníků, kteří pomáhali komisaři Vrťapkovi s jeho případem. Dokonce museli se i vydat do nočních ulic Znojma.

Ranní stávání, snídaně a hurá domů. Za rok na shledanou.

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

Březen měsíc čtenářů v dětské knihovně 2014

Březen měsíc čtenářů
 
1. Týden čtení – Čteme pro radost

- Jazykolamy

- Račí čtení

- Čtvercové čtení

- Postřehové čtení

257 žáků ze ZŠ nám. Republiky, ZŠ Prosiměřice a ZŠ Praktická četlo pro radost.

2. Amnestie využilo 24 hříšníků města dětského.

3. Čtení pomáhá

 
 

Den bezpečnějšího internetu I o prázdninách ON - LINE

www.saferinternet.czMyslíte si, že svět internetu je bezpečný? O tom jaká úskalí na Vás v tomto prostředí čekají se návštěvníci přesvědčili prostřednictvím počítačové hry Webovou divočinou, seznámili se s Desaterem pro bezpečný internet a své znalosti si ověřili v kvizu Bezpečně na chatu.
Už ví, že nejdůležitější je chránit si své soukromí a ověřovat si informace.
I na internetu platí heslo „Důvěřuj, ale prověřuj“.

Den bezpečnějšího internetu

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení
DEN bezpečnějšího internetu
 
http://www.saferinternet.cz/

I  o  prázdninách
O N – L I N E
20. 2. 2014
8. 00  -  12. 00


  • Vědomostní kvíz Bezpečně na chatu
  • Chraň si své soukromí / seznámení s Desaterem pro bezpečný internet/
  • Výtvarná soutěž Myš

9. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

M ě s t s k á   k n i h o v n a   Z n o j m o
dětské oddělení
vyhlašuje

9. ročník literární soutěže

Autorské čtení

žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
8. ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
Podmínky soutěže:
Soutěžní práce budou rozděleny do pěti kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.
Téma naší soutěže není stanoveno – dle výběru dětí, rozsah práce do dvou A4.

1. kategorie  - žáci  2. – 4. tříd
2. kategorie  - žáci  5. – 6. tříd
3. kategorie  - žáci  7. – 9. tříd
4. kategorie  - studenti středních a učňovských škol
5. kategorie -  kolektivní práce

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou.  Příspěvky budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 9 Znojmo a na všech odděleních a pobočkách knihovny do 8. března 2014.

Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále MěK Znojmo dne 26. března 2014 v 8.30 hod. a 27. března 2014 v 8.30 hod.
Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže.

Den pro dětskou knihu

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

StromDen pro dětskou knihuVločky
2013
Křest knihy

  Básničky nejen pro malé dětičky
od Judity Šrámkové
 

Den poezie

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

 
interaktivní besedy pro žáky ze ZŠ Mládeže a ZŠ nám. Republiky
účast 86 dětí

Výroba vlaštovek

Téma - pohádkové postavy

image011Protože je pátek, slaví pejsek svátek a kočička narozky, volá z okna na kočky. Kočky za ní spěchají a dobroty jim dávají
 image011Kočka a pes mají rádi les. Chodí tam rádi, mají zde kamarády.
 image011Kočka dělá dort, pes si zkoumá teleport. Kočka se na něj dívá a pes se vlídně usmívá.
image011Ten náš Ferda mravenec, často zvoní na zvonec. Když na zvonec zazvoní, květiny se rozvoní.
 image011Krtek rejpá v zahradě, snad už někdy přestane.
 image011Šla lesem liška, spadla na ní šiška.
 image011Princezna čeká ve věži, až ji princ osvěží.

Vlaštovky
 

Volby v pohádkovém literárním světě

Oznámení o výsledku voleb v pohádkovém literárním světě, které se konaly 25. října 2013.

Po krátkém představení kandidátů přídavnými jmény / např. Honza – statný, hloupý, líný, dobrosrdečný…/ se přistoupilo k samotné volbě.

Účast……..57 žáků ze ZŠ nám. Republiky 4.A a 4.B.

24 hlasů tj. 42%   získal            KRTEČEKKrteček

8 hlasů          Honza

8 hlasů          Popelka

5 hlasů          Brouk Pytlík

4 hlasy           Rumcajs

2 hlasy           Princezna Koloběžka I., Děd Vševěd, Vodník Česílko

1 hlas             Jiřík, Káča


S námi jen all inclusive!

Překlad: vše vyjimečné, vše zahrnuto v ceně, nadstandardní služby
Říjen je měsícem barevných listů, které můžete najít nejen v přírodě ale i v knihách, které na Vás čekají v knihovně.

Co všechno zažili návštěvníci a čtenáři v dětské knihovně

30. 9.  -  6. 10. 2013

Týden amnestie využilo přes 50 čtenářů.

Den otevřených dveří - poprvé v dětské knihovně se ocitlo 35 budoucích čtenářů /žáci ze ZŠ Vrbovec  4. a 5. třída/.

Pro speciální okruh čtenářů ze ZŠ Václavské nám., odlouč. prac. Jubilejní park a ze  ZŠ Speciální a Praktické byl vyčleněn knižní fond  -  Zábavné čtení.

Čtenáři shlédli výstavku Bestsellery vašich babiček.

Čtenáři, kteří znají dobře své spolužáky, hravě zvládli kviz Národnostní menšiny v ČR aneb Můj spolužák je ….

Čtenáři mohli uplatnit svůj výtvarný talent při výrobě draků.

Tentokrát na Setkání v podkroví přišli žáci Praktické školy Znojmo / 17-20 let/. Knihovnice pro ně připravily soutěžní hru Pálí Vám to!

Čtenáři  ze ZŠ Mládeže 3.A. a čtenáři ze ZŠ Václavské náměstí, odlouč. prac. Jubilejní park  „Úkoly babičky knihovničky“ zvládli hravě a s přehledem.

Čtenářům ze ZŠ Václavské náměstí, odlouč. prac. Jubilejní park 4.C. vyluštění hádanky nedalo moc práce -  na rozdíl od odhalování literárních postav a názvu pohádek podle indicií.

Pohádkové dopoledne s národními pohádkami prožili čtenáři žáci ze ZŠ Mládeže 4.B. a ZŠ Václavské náměstí, odlouč. prac. Jubilejní park 3.A.