Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.


Jihomoravský kraj opět vyhlásil dotační program na rozvoj obecních knihoven v obcích do 3000 obyvatel DT 5 – Obecní knihovny https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7474-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx. Řada knihoven v našem regionu opakovaně využila možnosti čerpání financí z tohoto programu. Podařilo se je díky tomu rekonstruovat, vybavit novou výpočetní technikou, prezentačními zařízeními či nábytkem. Mnohdy se již nejedná jen o knihovny, ale o komunitní centra pořádající řadu aktivit, umožňující setkávání jednotlivců i skupin, propojující obyvatele obcí, při zachování kvalitních knihovnicko-informačních služeb. Dotační program DT 5 má výjimku a společně s ním si můžete žádat také o další dotaci určenou pro obce viz podmínky bod č. 7.3. Minimální požadovaná částka činí 25 000,- Kč, maximální 50 000,- Kč. Spoluúčast žadatele činí 50 %. Žádosti lze podávat ve lhůtě od 14. 2. do 28. 2. 2020.
V rámci tohoto programu můžete žádat na:
  • výpočetní techniku,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, osvětlení, zastínění,
  • drobné stavební úpravy,
  • technické a programové vybavení na podporu polytechnického vzdělávání v knihovnách (ozoboti, digitální tiskárny, elektronické stavebnice, elektro laboratoře, interaktivní knihy),
  • digitalizace historických obecních podkladů (staré kroniky, mapy apod)
Pokud budete dotaci podávat na výstavbu či rekonstrukci, můžete se obrátit na Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK https://mcvrk.mzk.cz/.
Budete-li potřebovat konzultaci, případně pomoc s vyplněním žádosti, kontaktujte regionální oddělení.
 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje JEDENÁCTÝ ROČNÍK akce Březen - měsíc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew.

V roce 2020 oslavujeme 430. výročí narození Jana Amose Komenského. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice. Více na - https://www.comenius350.cz/.

V průběhu března 2020 budou vybráni ČTENÁŘI ROKU - UČITELKY/UČITELÉ se zajímavým "čtenářským příběhem" nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2020. Oslavte v rámci BMČ 2020 Den učitelů. Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592). Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.

Knihovny své akce mohou registrovat na -

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-mesic-ctenaru-2020

Bližší informace na -

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2020

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Seminar_Knihovny.cz.pdf)Pozvánka[ ]186 kB
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_12_2019.pdf)Pozvánka[ ]188 kB

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_11_2019.pdf)Pozvánka[ ]193 kB
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Pozvanka_vyjezdni_porada_2019.pdf)Pozvánka[ ]198 kB
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Excel_10_2019.pdf)Pozvánka[ ]183 kB

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven 
vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 
1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 3 - Informační centra knihoven

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na:
https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21


Bližší informace:                                                                

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)


!!! Uzávěrka: 10. prosince 2019 !!!