Program akcí konaných v konferenčním sále Měk Znojmo v 2. polovině roku 2005

datum

den

pořadatel

název akce

čas
II. pololetí r. 2005


6. 10.
čtvrtek Klub zdraví, MěK
Kofein-opravdu vás povzbudí - Lektor: Mgr. Pavel Kořenský, přednáška
17.00-19.00
18. 10.

19. 10.

úterý

středa

Klub dětských knihoven-SKIPMěK ZnojmoMZK Brno
Umíme zaujmout a získat mladé lidi?
(Didaktika volného času)
Odborný seminář knihovníků

11.00-12.00

12.30-24.00

8.30-12.30

20. 10. čtvrtek Klub zdraví, MěK
Fytolátky a antioxidanty – ochránci zdraví
Lektor: Jana Kucková, přednáška
17.00-19.00

26. 10.

středa

MěK

Základy knihovnické techniky :
Školení pro dobrovolné knihovníky

7. 11.

pondělí

MěK

Seminář zástupců knihoven a zřizovatelů knihoven


8. 11. úterý MěK

Galina Poppová-Nedělková Kaluž plná smíchu (křest knihy,autogramiáda, autorské čtení);uvádí Doc. Josef Hos, RNDr.

17.00-19.00
16. 11. středa MěK-DO
Michal Černík
10.00-12.00
24. 11. čtvrtek Klub zdraví,MěK

Osteoporóza – chraňte sílu svých kostí, Lektor: Josef Peterka, přednáška

17.00-19.00
29. 11. úterý SONS, MěK

Informace pro zrakově postižené, M. Švejdová - SONS

10.00-12.00
8. 12. čtvrtek Klub zdraví, MěK

Měření TK, cholesterolu, tuku v krvi, BMI(ve spolupráci s VZP ČR) – od 16.00, Cvičení – cvičte pro život

Od 16.00

17.00-18.00